Zak Abel - Wise Enough

Now I’m walking in the sun
Şimdi güneşte yürüyorum
Yes, a new age has begun
Evet, yeni bir çağ başladı
I am living on the ground
Yerde yaşıyorum
So nothing they can do can push me down, oh
Yapabilecekleri hiçbir şey beni zorlayabilir.


I’m wise enough to know I know nothing
Hiçbir şey bilmediğimi bilecek kadar bilgim var.
I’m free enough to know it’s all loving
Her şeyi sevdiğini bilecek kadar özgürüm.
You know it
Biliyorsun
I know it too
Bende biliyorum
I’ve fallen but I’ll hit the ground running
Düştüm ama koşarak yere vuracağım
I’ll open my arms to the world that is coming
Kollarım, gelmekte olan dünyaya açacağım
When you feel it
Hissettiğinde
I feel it too
Bende hissediyorum


Now I’m walking in the rain
Şimdi yağmurda yürüyorum
Yes, and I can feel the weight on my shoulders
Evet, ve omuzlarımdaki ağırlığı hissedebiliyorum
Gonna shrug it off again
Bir daha silkeceğim
Cause there’s nothing they can do to push me over
Çünkü beni zorlamak için yapabilecekleri bir şey yok.


I’m wise enough to know I know nothing
Hiçbir şey bilmediğimi bilecek kadar bilgim var.
I’m free enough to know it’s all loving
Her şeyi sevdiğini bilecek kadar özgürüm.
When you feel it
Hissettiğinde
I feel it too
Bende hissediyorum
I’ve fallen but I’ll hit the ground running
Düştüm ama koşarak yere vuracağım
I’ll open my arms to the world that is coming
Kollarım, gelmekte olan dünyaya açacağım
When you feel it
Hissettiğinde
I feel it too
Bende hissediyorum


Everything that was
Olan her şey
It no longer is anymore
Artık artık
Everything I knew
Bildiğim her şey
Is long gone, oh
Çoktan gitti, oh
Everything I said
Söylediğim her şey
Oh, everything I did
Oh, yaptığım her şey
Things will never be the same again
İşler bir daha asla aynı olmayacak
They’re long gone, oh
Çoktan gittiler, oh


I’m wise enough to know I know nothing
Hiçbir şey bilmediğimi bilecek kadar bilgim var.
I’m free enough to know it’s all loving
Her şeyi sevdiğini bilecek kadar özgürüm.
When you feel it
Hissettiğinde
I feel it too
Bende hissediyorum
I’ve fallen but I’ll hit the ground running
Düştüm ama koşarak yere vuracağım
I’ll open my arms to the world that is coming
Kollarım, gelmekte olan dünyaya açacağım
When you feel it
Hissettiğinde
I feel it too
Bende hissediyorum


I feel it too
Bende hissediyorum
I feel it too
Bende hissediyorum
I feel it
hissediyorum
I feel it, feel it
Onu hissediyorum, hisset

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/zakabel/wiseenough.html