Zak Abel - Awakening

I been reachin’ out
Ben ulaştım
To someone in that big light house
O büyük ışık evinde birisine
I could feel me sinkin’ down
Beni hayal kırıklığına uğratırdım
Swimmin’ against the tide that I divide
Ben uçtuğum gelgit karşı Swimmin ‘
I thought I’d lost it all
Hepsini kaybettiğimi sandım.
Thought I’d made my final call
Son görüşümü yaptığımı düşündüm.
So may go from young to old
Yani gençten yaşlıya gidebilir
But I couldn’t see to find no [?] with you
Ama seninle [?] Bulamadım.


I couldn’t see the beautiful, couldn’t hear the truth
Güzel göremedim, gerçeği duyamıyorum
Couldn’t feel me, locked up ’til you came and let me loose
Beni hissettiremedin, geldin ve beni serbest bıraktı
And nothing tasted sweeter than, this life’s so feeling free
Ve hiçbir şey daha tatlı olmamıştı, bu hayat bu kadar özgür hissetmiyor
To finally smell the scent of who, who I’m supposed to be
Sonunda kim olduğumun kokusunu almak için


It’s been a very very long time
Çok uzun bir zaman oldu
But I feel it now, my awakening
Ama şimdi hissediyorum, uyanışım
It’s been a mighty mighty long time
Çok güçlü bir uzun zaman oldu.
But I’m here without, pain and suffering
Ama ben burdayız, acı ve ıstırap


I’m feeling your love
Aşkını hissediyorum
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
With the bitterness scoffed
Acımasız ile birlikte
And the devil back to sleep
Ve şeytan tekrar uyumaya
I’m coming back to me
Ben geri geliyorum
I’m coming back to me
Ben geri geliyorum


It’s been a very very long time
Çok uzun bir zaman oldu


I’m here again
tekrar buradayım
Yesterday was not my friend
Dün arkadaşım değildi
But now I’m not so innocent
Ama şimdi ben çok masum değilim
Standin’ against the wall, a little taller
Duvara karşı durmak, biraz daha uzun
My interior
Benim iç
It don’t feeling furia
Furia hissetmiyor
Sometimes we get delirious
Bazen deliriyoruz
But I know my soul is on its road when I’m with you
Ama biliyorum ben seninle birlikte olduğumda ruhum yolda


I couldn’t see the beautiful, couldn’t hear the truth
Güzel göremedim, gerçeği duyamıyorum
Couldn’t feel me, locked up ’til you came and let me loose
Beni hissettiremedin, geldin ve beni serbest bıraktı
And nothing tasted sweeter than, this life’s so feeling free
Ve hiçbir şey daha tatlı olmamıştı, bu hayat bu kadar özgür hissetmiyor
To finally smell the scent of who, who I’m supposed to be
Sonunda kim olduğumun kokusunu almak için


It’s been a very very long time
Çok uzun bir zaman oldu
But I feel it now, my awakening
Ama şimdi hissediyorum, uyanışım


I’m feeling your love
Aşkını hissediyorum
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
It’s coming back to me
Bana geri geliyor
With the bitterness scoffed
Acımasız ile birlikte
And the devil back to sleep
Ve şeytan tekrar uyumaya
I’m coming back to me
Ben geri geliyorum
I’m coming back to me
Ben geri geliyorum


It’s been a very very long time
Çok uzun bir zaman oldu
It’s been a mighty mighty long time
Çok güçlü bir uzun zaman oldu.


It’s been a very very long time
Çok uzun bir zaman oldu
But I feel it now, my awakening
Ama şimdi hissediyorum, uyanışım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/zakabel/awakening.html