Yolanda Adams - Victory

[Chorus]
[Koro]
I’ve got, got the victory
Bende zafer var
I’ve got the sweet sweet victory in Jesus.
İsa’da tatlı tatlı zafere sahibim.
Yes I do
Evet ediyorum
He’s our mighty conqueror.
O bizim güçlü fatihimiz.
In him I will trust all my battles he’ll fight.
Onun içinde savaşacağı tüm savaşlara güvenirim.
I’ve got, got the victory
Bende zafer var
I’ve got the sweet sweet victory in Jesus.
İsa’da tatlı tatlı zafere sahibim.
For me He died but He rose on the third day.
Benim için öldü ama üçüncü günde yükseldi.
That’s why I have true victory everyday.
Bu yüzden her gün gerçek zafere sahibim.


[Verse 1]
[Ayet 1]
Truly I’ve been through the storm and rain.
Gerçekten fırtına ve yağmurdan geçtim.
I know every thing about heartache and pain.
Kalp ağrısı ve acı hakkında her şeyi biliyorum.
But God carried me through it all without His protection I’ll surely fall.
Ama Tanrı beni korusun, O’nun koruması olmadan, kesinlikle düşeceğim.
Ive been broke without a dime to my name.
İsmime karşı bir dime olmadan kırıldım.
But all my bills got paid because I called on Jesus name.
Ama tüm faturalarım ödenmişti, çünkü İsa ismini çağırdım.
You can’t tell me that God isn’t real ’cause I’ve got the victory and that why I’m still here.
Bana Tanrı’nın gerçek olmadığını söyleyemezsin çünkü zafere sahibim ve neden hala buradayım.


[Chorus]
[Koro]


[Verse 2]
[2]
I’m not worried about material things I don’t have.
Sahip olmadığım maddi şeyler hakkında endişelenmiyorum.
I just rest ’cause I’m sure in my Savior’s care
Sadece dinleniyorum çünkü Kurtarıcımın himayesinde eminim.
Because I know that my blessing is on the way
Çünkü biliyorum ki kutsamam yolda.
I can’t see it right now but I stand by faith.
Şu anda göremiyorum ama inancım var.
I’ve fought many, many battles in His name.
Onun adına pek çok savaş yaptım.
I’ve held up the blood-stained banner and proclaimed.
Kan lekeli afişi tuttum ve ilan ettim.
That Jesus is the truth to the light.
İsa’nın ışığın gerçeği olduğu.
Believe me when I say he will make it right.
Bana doğru yapacağını söylediğimde inanın.


[Chorus]
[Koro]


[Bridge]
[Köprü]
Yeah I got the victory yeah
Evet zaferi aldım evet
I got the victory yeah yeah yeah
Zaferi aldım evet evet evet
And if you got the victory sing along with me
Ve eğer benimle birlikte zafer şarkı söylersen
Yeah I got the victory yeah I got the victory
Evet zaferi elde ettim evet zaferi elde ettim
Yeah yeah yeah
Evet evet evet
Sing it with me I’ve got the victory
Benimle söyle zaferi aldım


[Chorus]
[Koro]


[Bridge]
[Köprü]
[Chorus out]
[Koro çıkışı]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/victory.html