Yolanda Adams - Time To Change

We got something to say
Söyleyecek bir şeyimiz var.
ya’ know
bilirsin
it’s wanna those joints here
Bu eklemler burada olmak istiyor


Yolanda
Yolanda
Umm, Hmm…
Umm, Hmm …
check this out
bunu kontrol et
ya know
bilirsin
it’s time to change
değişim zamanı
Yolanda
Yolanda


[Chorus]
[Koro]
It’s been to long it’s time to change
Değişim zamanı uzun oldu
Can’t get away with every thing,
Her şeyle kaçamazsın.
please tell me why you wait
lütfen neden beklediğini söyle
Gotta answer for yourself someday
Birgün kendine cevap vermelisin


A man that I know from the neighborhood
Mahalleden tanıdığım bir adam
Whenever I see him he’s up to no good
Onu ne zaman görsem o kadar iyi değil.
Taking from others to get what he wants
İstediklerini elde etmek için başkalarından almak
and
ve
he thinks that there’s no way he’ll ever get caught.
yakalanmasının hiçbir yolu olmadığını düşünüyor.


[Chorus]
[Koro]


Husband and wife a baby girl, there happy
Karı koca bir kız bebek, mutlu
but then there’s a woman from down the street
ama sonra sokakta bir kadın var
writing letters and
mektup yazma ve
sending pictures and,
resim gönderme ve
doing all that she can
yapabileceği her şeyi yapıyor
tyring hard to gain
tyring zor kazanmak
the attention of a married man (girl ya’ wrong now)
evli bir erkeğin dikkatini çek (kız artık yanlış)


Ya, story is
Ya hikaye
I’m just a kid, and it’s all in fun
Ben sadece bir çocuğum ve hepsi eğlenceliydi
ya never stop
ya hiç durma
to reilize ya hurting someone
Birini incitmek için
How would you feel if everything was turned around
Her şey döndüğünde nasıl hissedersiniz?
and everyday somebody was putting you down (ohh.. too long)
ve her gün birileri seni yere düşürüyordu (ohh .. çok uzun)


[Chorus till end]
[Koro sona kadar]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/timetochange.html