Yolanda Adams - Through The Storm

The storms of life will blow
Hayatın fırtınaları patlayacak
They’re sure to come and go
Gelip gideceğinden eminler.
They meet us all at a time
Hepimiz bir anda buluşurlar
When I’m calm and doing fine
Ben sakinim ve iyi olduğum zaman


But the Captain of my soul
Ama ruhumun kaptanı
He’s always on board
O her zaman gemide
He rocks me in His arms
Beni kollarında salladı
While riding through the storm
Fırtınadan geçerken


[Chorus:]
[Koro:]
While riding through the storm
Fırtınadan geçerken
Jesus holds me in His arms
İsa beni kollarında tutar
I am not afraid
korkmuyorum
Of the stormy winds and the waves
Fırtınalı rüzgarların ve dalgaların


Though the tides become high
Gelgitler yükselse de
He holds me while I ride
Ben sürerken beni tutuyor
I find safety in the masters arms
Ustaların kollarında güvenlik buluyorum
While riding through the storm
Fırtınadan geçerken
I have no fear of the raging seas
Şiddetli denizlerden korkmuyorum
Knowing Jesus will forever be right here with me
İsa’nın sonsuza kadar benimle olacağını bilerek
He can speak to the wind to my enemies and to the waves
Rüzgarla düşmanlarıma ve dalgalara konuşabilir
And he make them all behave
Ve hepsinin harekete geçmesini sağlıyor.


All power’s in the masters hand
Ustaların elinde tüm güçler var.
When I’m on sea or dry land
Denizde ya da kuru topraktayken
I found safety in the Master’s holding arms
Master’ın tutma kollarında güvenlik buldum.
While riding through the storm
Fırtınadan geçerken
(oaah)While through the storm
(oaah) Fırtınadan geçerken
Jesus holds me in his precious arms
İsa beni değerli kollarında tutar
Noohoho I’m not afraid of the stormy wind
Noohoho fırtınalı rüzgardan korkmuyorum
No no
Hayır hayır

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/throughthestorm.html