Yolanda Adams - This Joy

Something deep inside makes me smile when otherwise
Derinlerde bir şey, aksi halde beni gülümsetiyor
I would cry in hopeless wonder ´cause I have no peace inside
Umutsuzca haykırırım, çünkü içimde huzurum yok.
Joy picks me up and takes me through
Joy beni alır ve beni alır
It so real I´m telling you
Çok gerçek sana söylüyorum
So many trails I´ve endured
Bu kadar çok yolum var
God has given me the cure
Tanrı bana tedaviyi verdi
I have a joy, a joy that´s unspeakable
Benim bir sevinçim var, söylenemez bir sevinç
It soothes my doubts
Şüphelerimi rahatlatıyor
When the way gets hard
Yol zor olduğunda
Although, I lived in sin
Her ne kadar ben günah içinde yaşadım
He cleansed my heart
Kalbimi temizledi
Now lives within
Şimdi içinde yaşıyor
Saved my soul from a burning hell
Ruhumu yanan cehennemden kurtardım
Christ lives in me now
Mesih şimdi bende yaşıyor
Oh
aman


No the world didn´t give this joy to me
Dünya bana bu sevinci vermedi.
And this world can´t take it away
Ve bu dünya onu alamaz
This world didn´t to me no no no
Bu dünya bana hayır hayır hayır hayır


I found a friend who´s all the world to me
Bana tüm dünyayı tanıyan bir arkadaş buldum.
His love is so ever true
Onun sevgisi her zaman doğrudur
I love to tell how He growed me out
Beni nasıl yetiştirdiğini anlatmayı seviyorum.
And He changed my Life
Ve o benim hayatımı değiştirdi
With christ in my heart without a doubt
Şüphesiz kalbimde mesih ile
I am satisfied
Ben memnunum
Now I am save from sin
Şimdi günahtan kurtuldum
And hard leaning on His mighty arm
Ve güçlü koluna sert yaslanmış
Secured my soul
Ruhum güvende
Each day in every way
Her gün her gün
I know He´ll guide me
Bana rehberlik yapacağını biliyorum.
The world didn´t give this joy to me
Dünya bana bu neşe vermedi
And this world cannot take my joy away
Ve bu dünya benim sevincimi alamıyor
The world didn´t give it to me
Dünya bana vermedi
no no no
hayır hayır hayır


Nothing in this world can take the place of this joy
Bu dünyada hiçbir şey bu neşenin yerini alamaz
and amazing grace
ve inanılmaz zarafet
He loosed my shackles and He set me free
Kelepçeleri salladı ve beni serbest bıraktı.
I didn´t deserve all that He´s done for me
O benim için bittiği herşeyi hak etmedim
He give me joy
Bana neşe verir
Unspeakable joy
Tartışılmaz sevinç
What a marvelous joy
Ne muhteşem bir neşe
He gives a joy that´s unspeakable
Tarif edilemeyecek bir sevinç veriyor
I love him so
Onu çok seviyorum
So what a friend I have in Jesus
Öyleyse İsa’da bir arkadaşım var
All my sins and griefs He bears
Tüm günahlarım ve kederleri O ayılar
This joy gives me everything I need
Bu sevinç bana ihtiyacım olan her şeyi veriyor
All I have to do is take it to Him in prayer
Tek yapmam gereken duada O’na götürmek.
He give me joy, joy, joy, joy, joy, joy
Bana neşe, neşe, neşe, neşe, neşe, neşe verir
When I´m stuck, when I´m lonely
Sıkıştığımda, yalnız olduğumda
I still have joy
Hala neşe var
Because I know He is my all
Çünkü biliyorum ki o benim herşeyim
My all
Benim her şeyim
My all in all
Benim her şeyim
I don´t have to worry because
Endişelenmem gerek çünkü
He takes care of me
O benimle ilgilenir
And I know, I know, I know
Ve biliyorum, biliyorum, biliyorum
I know where my strength comes from
Gücümün nereden geldiğini biliyorum.
I know where my joy comes from
Neşemin nereden geldiğini biliyorum.
It´s in Jesus
İsa’da
It´s in Jesus
İsa’da
I can lean on Him
Ona dayanabilirim
I can depend on Him
Ona güvenebilirim
Wonderful, Counselor
Harika, Danışman
What is His Name?
Onun adı ne?
What is His Name?
Onun adı ne?


Jesus
isa


Joy, my joy
Joy, neşem


Now we´re not talking about somebody about 6 foot six
Şimdi 6 ayak altı hakkında birileri hakkında konuşmuyoruz


Oh Jesus
Aman tanrım
We´re talking about Jesus
İsa hakkında konuşuyoruz
Joy, my joy
Joy, neşem
Jesus is the one Who gives us joy
İsa bize neşe veren kişidir
He´s the One who sets us free
Bizi özgür kılan O.
He´s the One who sets us free
Bizi özgür kılan O.
Because He is my joy I can dance
Çünkü o benim sevincim, dans edebilirim
Come on, everybody in the building sing
Hadi, binadaki herkes şarkı söyle


Come on, come on
Hadi hadi
Talk about Jesus´ joy
İsa’nın neşesi hakkında konuşun
He is my all in all [x8]
O benim her şeyimdir [x8]
Jesus is, Jesus is, Jesus is my all
İsa, İsa, benim her şeyim İsa’dır
Joy, my joy
Joy, neşem
One more time, one more time
Bir kez daha, bir kez daha
Come on, ya´ll help
Hadi, yardım edeceğim
Joy.
Sevinç.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/thisjoy.html