Yolanda Adams - The Only Way

Everywhere that I go
Gittiğim her yer
I must tell everyone of the Savior I know
Bildiğim Kurtarıcı herkese anlatmalıyım.
And the things He has done
Ve yaptığı şeyleri
He’s the Truth and the Life
O Hakikat ve Yaşam
And there’s no other way to the Father
Ve babanın başka yolu yok.
But by him
Ama onun tarafından


Long ago when He knew you’d be out on a limb
Uzun zaman önce bir uzuvda olacağını biliyordu.
He gave His life for you
Hayatını sana verdi
Can’t you live yours for him
Senin için yaşayamaz mısın?
He’s the Almighty Rock
O Yüce Kaya
And you won’t have a firm foundation
Ve sağlam bir vakfa sahip olmayacaksın.
Unless you’re build on Him
O’nu inşa etmedikçe


You can’t live without Him
Onsuz yaşayamazsın
You can’t move without Him
Onsuz hareket edemezsin
You can’t breathe without Him
Onsuz nefes alamıyorsun
You can’t think about doing one thing without Him
Onsuz bir şey yapmayı düşünemezsin.
You can’t do without Him
Onsuz yapamazsın
‘Cause there’s no you without Him
Çünkü onsuz sen yoksun
Because He’s the only way
Çünkü o tek yol
The only way
Tek yol


There’s no other name
Başka isim yok
Than the name of Jesus
İsa’nın isminden daha
There’s no one
Kimse yok
Than the one who frees us
Bizi serbest bırakandan daha
There’s no other way
Başka yol yok
No other way
Başka yol yok
What more can I say?
Daha fazla ne söyleyebilirim?
He’s the only only way
O sadece tek yol
The only way
Tek yol

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/theonlyway.html