Yolanda Adams - The Good Shepherd

Quietly He speaks to me.
Sessizce bana konuşur.
Gently He leads me.
Yavaşça beni yönlendirir.
Lovingly the Shepherd carries me.
Sevgiyle Çoban beni taşır.
He carries me hidden safely in His bosom
Beni kucağında güvenle saklıyor
I feel His love inside when other times, my friend, I couldn’t.
Başka zamanlar içinde sevgisini hissediyorum dostum, yapamadım.
He knows just what’s best for me;
Benim için en iyisini bilir;
The Good Shepherd knows, He knows
İyi çoban bilir, bilir
Just what I need.
Sadece ihtiyacım olan şey.


Quietly He speaks.
Sessizce konuşuyor.
Gently the Master leads.
Nazikçe yol açar.
So lovingly He carries me to
Sevgiyle o beni taşıyor
A safe place of rest.
Güvenli bir dinlenme yeri.
And I feel the Master’s unconditional love,
Üstadın koşulsuz sevgisini hissediyorum.
Everlasting love,
Sonsuza dek süren aşk,
Ever so deeply inside of me.
Hiç bu kadar içimde.
I’m so glad Jesus knows
İsa’nın bildiğine çok sevindim
Just what’s best for me.
Sadece benim için en iyisi.


The Good Shepherd knows –
İyi çoban bilir –
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
Evet, yine de ölüm gölgesinin vadisinden geçiyorum.
I will fear no evil, for Jesus is with me.
Ben kötülükten korkmayacağım, çünkü İsa benimle.
He leads me, He guides me, He hides me
O bana yol gösteriyor, Bana rehberlik ediyor, Beni gizliyor
In the shelter of His arms;
Kollarının sığınağında;
He holds me there.
Beni orada tutuyor.
The Good Shepherd knows
Good Shepherd biliyor
Just what I need.
Sadece ihtiyacım olan şey.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/thegoodshepherd.html