Yolanda Adams - Thank You

When I think about how you saved my soul
Ruhumu nasıl kurtardığınızı düşündüğümde
I’m compelled to praise you
Seni övmek zorundayım
Like a woman out of control
Kontrol dışı bir kadın gibi
So I lift up holy hands
Ben de kutsal el kaldırıyorum
I take advantage of this chance to say thank you
Ben teşekkür etmek için bu fırsattan yararlanıyorum
When I think about what you brought me through
Beni ne getirdiğini düşündüğüm zaman
I’m reminded to praise you for all that you had to do
Yapman gereken her şey için seni övmeyi hatırlattım.
So I lift up holy hands
Ben de kutsal el kaldırıyorum
I take advantage of this chance to say thank you
Ben teşekkür etmek için bu fırsattan yararlanıyorum
So from the bottom of my heart I say
Yani kalbimden diyorum ki


Thank you, Thank you, Thank you
Teşekkürler teşekkürler teşekkürler


When I think about were you brought me from
Düşündüğüm zaman beni sen getirdin
I gotta praise you like the victories already won
Zaten kazanılan zaferler gibi seni övmeliyim
And I lift my hands
Ve ellerimi kaldırırım
I take advantage of this chance to say thank you
Ben teşekkür etmek için bu fırsattan yararlanıyorum
When I think about oh Lord yes
Ne zaman aklımı düşünürüm evet
Why you love me so
Neden beni seviyorsun
I’m compelled to praise you because
Seni övmek zorundayım çünkü
I really don’t care whose looking and who knows that I love you
Kimin seni sevdiğini bilen kimseyi umursamıyorum.
And I lift up my holy hands
Ve kutsal ellerimi kaldırırım
I take advantage of this chance to say thank you
Ben teşekkür etmek için bu fırsattan yararlanıyorum
Oh, everyday of my life I just wanna say
Oh, hayatımın her gün sadece söylemek istiyorum


Thank you, (Thank you Lord)
Teşekkür ederim, (Teşekkürler Lord)
Thank you, (I gotta thank you)
Teşekkür ederim, (Sana teşekkür etmeliyim)
Thank you, (Because of who you been to me)
Teşekkür ederim, (Bana karşı olduğun için)
Thank you, (You been a shealter in the storm)
Teşekkür ederim, (fırtınada bir şakacı oldun)
Oh and I Thank you
Oh ve ben teşekkür ederim
You been a rock that I can stand on Thank you Lord
Sen dayanabileceğim bir rock oldun.
And I say Thank you
Ve ben teşekkür ederim derim
You been a bridge over any kind of water
Her türlü su üzerinde köprü oldun
I gotta say Lord I thank you
Efendim, sana teşekkür etmeliyim.
With all my heart with all my soul
Bütün kalbimle tüm ruhumla
Everything within me says thank you Lord
İçimdeki her şey teşekkür ederim Efendimiz
Thank you Lord
Teşekkürler lord
Lord I thank you, Lord I thank you, Lord I thank you
Tanrıya şükürler olsun, ramazan teşekkür ederim efendim teşekkür ederim
For all you done to me
Bana yaptığın her şey için
Thank you Lord
Teşekkürler lord
Theres no words that I can say but you been good
Söyleyebileceğim bir şey yok ama sen iyisin
I can’t thank you enough no no no no no
Sana yeterince teşekkür edemem hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır
Thank you Lord (I just wanna thank you)
Teşekkürler Tanrım (sadece sana teşekkür etmek istiyorum)


I wanna thank, I wanna thank you
Teşekkür etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum
I gotta thank you, just wanna thank you
Teşekkür ederim, sadece teşekkür etmek istiyorum
I thank you yes, I thank you yes, I thank you yes, I thank you yes
Teşekkür ederim evet, teşekkür ederim evet, teşekkür ederim evet, teşekkür ederim evet
And I say…..I wanna thank you
Ve diyorum ki ….. Size teşekkür etmek istiyorum
Said Lord I thank you yes
Dedi efendim teşekkür ederim evet
Thank you
teşekkür ederim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/thankyou.html