Yolanda Adams - Open My Heart

Mmmmmm, ohhhhh, talk to me
Mmmmmm, ohhhhh, konuş benimle
Ohhh, ohhh, ohhh, talk to me
Ohhh, ohhh, ohhh, konuş benimle


[Verse 1]
[Ayet 1]
Alone in a room
Bir odada yalnız
It’s just me and you
Sadece ben ve sen
I feel so lost
kaybolmuş hissediyorum
‘Cause I don’t know what to do
Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum
Now what if I choose the wrong thing to do
Şimdi ne yapacağımı yanlış seçersem
I’m so afraid, afraid of disappointing you
Çok korkuyorum seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum


[Chorus]
[Koro]
So I need to talk to you
Seninle konuşmam gerek
And ask you for your guidance
Ve size rehberlik etmenizi rica ediyorum
Especially today
Özellikle bugün
When my mind is so cloudy
Aklım çok bulutlu olduğunda
Guide me until I’m sure
Emin olana kadar bana rehberlik et
I open up my heart (ooo yes)
Kalbimi açtım (ooo evet)


[Verse 2]
[2]
My hopes and dreams
Umudum ve hayallerim
Are fading fast
Hızlı solma
I’m all burned out
Ben hep yanmışım
And I don’t think my strength’s gonna last
Ve gücümün süreceğini sanmıyorum.
So I’m crying out
Yani ben ağlıyorum
Crying out to you
Sana ağlıyorum
Lord, I know that you’re the only one
Tanrım, biliyorum ki sen teksin
Who is able to pull me through
Beni kim çekebilir?


[Chorus]
[Koro]
So I know I need to talk to you
Bu yüzden seninle konuşmam gerektiğini biliyorum.
And ask you for your guidance
Ve size rehberlik etmenizi rica ediyorum
Especially today
Özellikle bugün
When my world seems so cloudy, Lord
Dünyam çok bulutlu göründüğünde, Lord
Guide me until I’m sure
Emin olana kadar bana rehberlik et
I open up my heart (oh yeah, yes I do)
Kalbimi açarım (oh evet, evet yapıyorum)


[Bridge]
[Köprü]
So show me how
Öyleyse nasıl olduğunu göster
To do things your way
İşlerini yoluna koymak
Don’t let me make the same mistakes
Aynı hataları yapmama izin verme
Over and over again
Tekrar tekrar
Your will be done
Senin yapacaksın
And I’ll be the one
Ve ben olacağım
To make sure that it’s carried out
Yapıldığından emin olmak için
And in me, I don’t want any doubt
Ve içimde hiç şüphem yok
That’s why…
Bu yüzden…


[Chorus]
[Koro]
I wanna talk to you (yes I do)
Seninle konuşmak istiyorum (evet yaparım)
And ask you for your guidance
Ve size rehberlik etmenizi rica ediyorum
Especially today
Özellikle bugün
When my world seems just a little bit cloudy
Dünyam biraz bulutlu göründüğünde
Lord, you, you can guide me through
Tanrım, bana rehberlik edebilirsin.
That’s why I open up
Bu yüzden açıldım
I open up my heart, my heart, my heart, my heart
Kalbimi açarım kalbim, kalbim, kalbim


Oh, all I need to do is just hear a single word from you
Oh, tek yapmam gereken sadece senden tek bir kelime duymak.


I open up
Açıyorum
I open up
Açıyorum
Open up my heart
Kalbimi aç


Just one word could make a difference in what I do, Lord
Sadece bir kelime yaptığım şeyde bir fark yaratabilir Lord
Guide me until I’m sure
Emin olana kadar bana rehberlik et
I open
ben açarım
I open
ben açarım
I open
ben açarım
I open my heart
Kalbimi açarım


You just say one word, one word, one word, one word, one word
Sadece bir kelimeyi, bir kelimeyi, bir kelimeyi, bir kelimeyi, bir kelimeyi söyle
I open up
Açıyorum
I open up
Açıyorum
Open up my heart to you, to you
Kalbimi sana aç, sana
You’re the lover of my soul
Sen benim ruhumun sevgilisisin
The captain of my sea
Denizlerimin kaptanı
I need a word from you
Senden bir kelimeye ihtiyacım var
That’s why I open up my heart
Bu yüzden kalbimi açıyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/openmyheart.html