Yolanda Adams - Open Arms

I’ll be waiting
bekliyor olacağım
Right here waiting
Tam burada bekliyor
Talk to my brother
Kardeşimle konuş
Just the other day
Sadece diğer gün
He was feeling kind of low
Çok aşağı hissediyordu
If he could not turn to me
Eğer bana dönemezse
Where could I go
Nereye gidebilirim
Don’t know how
Nasıl bilmiyorum
I strayed so far away
Çok uzaklara saptım
I wanna come home
Eve gelmek istiyorum
But I’m afraid it’s a little too late
Ama korkarım biraz geç oldu.


I replied to him
Ona cevap verdim
Don’t say too late
Çok geç söyleme
Jesus is waiting with
İsa ile bekliyor
open arms
Açık kollar
He’s right there
O orada
He’s right there
O orada
With open arms
Candan
Cast upon him all your cares
Ona tüm umurunda git
Open arms
Açık kollar
He’s right there
O orada
With open arms just for you yeah
Sadece senin için açık kolları ile evet


He looked at me with tears in his eyes
Bana gözlerinde gözyaşları ile baktı
Oh it’s breakin’ my heart
Oh, kalbimi kırıyor
to see a grown man cry
yetişkin bir adam ağlamak görmek
Hardcore image
Hardcore görüntü
Digested lies
Sindirilmiş yalanlar
No rest for the weary
Yorgunluk için dinlenme yok
He needed peace inside
İçinde huzur ihtiyacı vardı
I replied to him
Ona cevap verdim
Never say too late
Asla geç kalma
For Jesus is always waiting
İsa her zaman bekliyor
With open arms
Candan
He’s sayin’ I love you
Seni sevdiğimi söylüyor
And there’s nothing you can do
Ve yapabileceğin hiçbir şey yok
That I will turn my back on you
Sana sırtımı döneceğim
Open arms
Açık kollar
Open arms
Açık kollar


I’ll be I’ll be waiting
Ben bekleyeceğim
Gonna be right here waiting
Burada bekleyeceksin
I’ll be I’ll be waiting
Ben bekleyeceğim
You say you don’t know where to go
Nereye gideceğini bilmediğini söylüyorsun
But I’ve come to let you know
Ama sana bildirmeye geldim
That jesus is waiting
Bu İsa bekliyor
He’s right here waiting
Tam burada bekliyor
If you’re heavy laden
Ağır yüklü iseniz
He’ll give you rest
O dinlenecek
If you have a burden
Yükünüz varsa
He wants you to give that burden to you
O yükü sana vermeni istiyor
Will you let him in
Onu içeri alır mısın?
He has open arms
Kolları açık
He has wonderful open arms
Harika açık kolları var.
Give it all to the master
Hepsini efendiye ver
He’s waiting
O bekliyor
With open arms
Candan
Give it all to him
Hepsini ona ver
Give it all to him
Hepsini ona ver
He’s waiting
O bekliyor
With open arms
Candan
I’ll be waiting
bekliyor olacağım
I’ll be waiting
bekliyor olacağım
Heart full of compassion
Şefkat dolu kalp
He wants to do for you
Senin için yapmak istiyor
What he’s done for so many others
Ne o diğerleri için yaptığı şey
He’s right there waiting
Orada bekliyor
With open arms
Candan
Arms of love
Aşkın kolları
Arms of peace
Barış kolları
Arms of joy
Sevinç kolları


I’ll be waiting
bekliyor olacağım
Right here waiting
Tam burada bekliyor
I’ll be waiting
bekliyor olacağım
He’s right there waiting
Orada bekliyor
Just for you
Sadece senin için
Just for you
Sadece senin için
Waiting
bekleme
I’ll be waiting
bekliyor olacağım
I’ll be waiting
bekliyor olacağım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/openarms.html