Yolanda Adams - Only If God Says Yes

Choices that we make in life
Hayatta yaptığımız seçimler
May take us far
Bizi uzaklara götürebilir
Chances that we take tonight
Bu gece aldığımız şans
May lead us into darken places
Bizi karanlık yerlere yönlendirebilir
But at the end of Godly choices
Ama Tanrıça seçimlerin sonunda
Are higher dreams
Daha yüksek rüyalar
But in the game of chance
Ama şans oyununda
Theres only a guilty wave or stream
Sadece bir suç dalgası veya akışı
Sometimes I don’t know which road I should take
Bazen hangi yolu izlemem gerektiğini bilmiyorum
Sometimes I don’t know which move I should make
Bazen hangi hareketi yapmam gerektiğini bilmiyorum


But it’s only if God says yes
Ama eğer Tanrı evet diyorsa
I’ll make my move
Harekete geçeceğim
And it’s only if God says yes
Ve eğer Tanrı evet diyorsa
Then I will choose
Sonra ben seçeceğim
For it’s only if God would just
Çünkü sadece Tanrı’nın
Bow his head
Kafasını yay
Then I will do it
Sonra yapacağım
Thats what I will do
Thats ne yapacağım


I started down the right road
Doğru yola başladım
Only to end up wrong
Sadece yanlış bitmek için
The endless journey carried me so far away
Sonsuz yolculuk beni çok uzaklara taşıdı
From my home and family
Evden ve ailemden
But I’m learning I was never meant to go alone
Ama öğreniyorum, asla yanlız gitmek istemedim
Neither was it meant for me to go on my own no
Ne de benim kendi yokluğuma gitmem gerekiyordu
Sometimes I don’t know which road I should take
Bazen hangi yolu izlemem gerektiğini bilmiyorum
Sometimes I don’t know which move I should make
Bazen hangi hareketi yapmam gerektiğini bilmiyorum


I’ll never go on my own
Asla kendi başıma gidemeyeceğim
I’ll never go all alone
Asla yalnız gitmeyeceğim


Sometimes I don’t know which road I should take
Bazen hangi yolu izlemem gerektiğini bilmiyorum
Sometimes I don’t know which move I should make
Bazen hangi hareketi yapmam gerektiğini bilmiyorum


But it’s only if God says yes
Ama eğer Tanrı evet diyorsa
I’ll make my move
Harekete geçeceğim
For it’s only if God says yes
Çünkü eğer Tanrı evet diyorsa
Then I will choose
Sonra ben seçeceğim
For it’s only if God would just answer me
Çünkü sadece Tanrı bana cevap verseydi
And it’s only if God would just hear my plead
Ve eğer Tanrı demin sesimi duyarsa
And it’s only if God would just bow his head
Ve eğer Tanrı sadece başını eğerse
Then I will do it
Sonra yapacağım
That’s what I will do
Ben de öyle yapacağım


That’s what I will do
Ben de öyle yapacağım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/onlyifgodsaysyes.html