Yolanda Adams - Lift Him Up

Oh Lord, Oh Lord we lift you ooh we lift you up yeah yeah yeah
Aman Tanrım, seni kaldırıyoruz Efendim seni kaldırıyoruz evet evet evet


[Verse 1:]
[Ayet 1:]
Raise my voice in testimony
Sesimi ifadede yükseltin
’cause he’s more than a friend to me
Çünkü o benim için bir arkadaştan daha fazlası
Gave my heart ’cause I believe he’s the almighty
Kalbimi gösterdi çünkü ben onun yüce olduğuna inanıyorum
I can look at my life and see all the things that
Hayatım boyunca bakabileceğim her şeyi görebiliyorum.
He’s done to set me free protecting me from harm
Beni zarardan koruman beni özgürleştirdi.
Raise my hands to show how I feel
Nasıl hissettiğimi göstermek için ellerimi kaldır
His presence is oh so real
Onun varlığı o kadar gerçek ki
Till he’s guiding me I’ll be still
Bana yol gösterene kadar ben hala olacağım
’cause I’d be lost without him
Çünkü onsuz kaybolurdum
My heart and soul I dedicate and to show I appreciate his love
Kalbimi ve ruhumu adadım ve göstereceğim sevgisini takdir ediyorum
I’ll give him praise
Ona övgü vereceğim


[Chorus:]
[Koro:]
Lift Him up
Kaldır onu
Each and everyday we celebrate our faith
Her gün ve her gün inancımızı kutlarız
(Lift Him Up)
(Kaldır onu)
In a song of praise thanking him for everything (Lift Him up)
Her şey için ona teşekkür övgü dolu bir şarkıda (Onu yukarı kaldırın)
Devotion I express because I know I’m blessed (Lift Him up)
Özveriyorum ifade ettiğim için kutsanmış olduğumu biliyorum (yukarı kaldır)
Praise Him with every breath
Her nefesiyle O’na övün
Glorify His name, Lift Him up
Adını Yüce Tanrım, Yukarı Kaldır


[Verse 2:]
[Verse 2:]
Use the temple He gave us
Bize verdiği tapınağı kullan
Do a joyful dance of worship
Neşeli bir ibadet dansı yapın
’cause His mercy is so precious and new every morning
Çünkü merhameti her sabah çok değerli ve yeni
Always let Him know that we’re grateful for another chance to say thank you
Her zaman, O’na teşekkür etmek için başka bir şans için minnettar olduğumuzu bilmesini sağlayın.
‘Round the world sing it louder, for our heavenly father
“Dünyayı yüceltmek, göksel babamız için
To his almighty power
Onun yüce gücünü
Let’s glorify him, magnify him
Onu yüceltelim, büyütelim


[Repeat Chorus 2x]
[Chorus 2x’i tekrarla]


You created the earth and the heavens above
Yukarıdaki dünyayı ve gökleri yarattın.
And for our salvation you gave your own son
Ve kurtuluşumuz için kendi oğlunu verdin.
So we humble ourselves to your infinite power
Bu yüzden kendimizi sonsuz gücüne alçakgönüllüyoruz
Your love is greater than mine
Aşkın benimkinden daha büyük
(Your grace) and your grace is amazing
(Zarafetiniz) ve zarafetiniz inanılmaz
And through us we lift your holy name
Ve içimizde kutsal ismini kaldırıyoruz


[Repeat Chorus 2x]
[Chorus 2x’i tekrarla]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/lifthimup.html