Yolanda Adams - Is Your All On The Altar?

You have longed for sweet peace
Tatlı barış için özlemin var
And for favour to increase
Ve iyiliğin artması için
U have earnestly, so fervently, oh oh you really prayed
U ciddiyetle, çok ateşli, oh oh gerçekten dua ettin
Oh yes you have
Evet var
But you cannot find rest
Ama dinlenemezsin
Nor be perfectly blessed
Mükemmel şekilde kutsanmamalı
Until all on the alter, until it’s laid
Her şey değişene kadar


Is your all on the alter of sacrifice?
Hepiniz kurban değişiminde mi?
Is it laid?
O koydu mu?
Your heart does the Spirit control?
Kalbin Ruh kontrolü yapar mı?
Now, you can only, you can only be blessed
Şimdi, sadece siz yapabilirsiniz, sadece kutsanabilirsiniz
And have peace and sweet rest
Ve huzur ve tatlı dinlenin
After you have yielded unto the Lord
Lord’a verdikten sonra
Your body and your soul
Vücudun ve ruhun


Is your all on the alter of sacrifice?
Hepiniz kurban değişiminde mi?
Of sacrifice laid?
Fedakarlık koydu?
Your heart does the Spirit control?
Kalbin Ruh kontrolü yapar mı?
Now, u can only, only, only be blessed
Şimdi, sadece, sadece, sadece kutsanabilirsin
And have peace and sweet rest
Ve huzur ve tatlı dinlenin
After you have yielded Him
O’nu verdikten sonra
Yielded Him your body and your soul
Vücudunu ve ruhunu ona verdin


That’s all He wants:
Tek istediği bu:
Everything, everything, everything
Her şey, her şey, her şey
So would you walk with the Lord
O zaman Lord’la birlikte yürür müsün?
In the beauty of His light?
Işığının güzelliğinde?
Would you obey His Word
Onun Sözüne itaat edermisin
Everyday and every night?
Her gün ve her gece?
We will never know just what
Ne olduğunu asla bilemeyeceğiz
The Lord has to bestow upon his children
Rab çocuklarına bahşiş vermeli
Until we give Him complete control
Ona tam kontrol verene kadar
Give Him your, your heart and your mind
Ona, kalbini ve aklını ver
Give Him your spirit, your soul
Ona ruhunu, ruhunu ver.
Give Him your thoughts, give Him your ways, your desires
Ona düşüncelerini ver, O’na yollarını, arzularını ver.
Just give Him your body and your soul
Sadece O’na vücudunu ve ruhunu ver.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/isyourallonthealtar.html