Yolanda Adams - I’m Thankful

You’re there to pick me up
Beni almak için oradasın
Whenever I fall down
Ne zaman düşersem
And I can’t say enough
Ve yeterli diyemem
‘Bout the things you’ve done for me
‘Benim için yaptığın şeylere dikkat et
Without you in my life
Sensiz hayatımda
I don’t know where I’d be
Nerede olacağımı bilmiyorum
Release my heart felt praise
Kalbimi serbest bırak övgü
Gonna lift my voice and sing
Sesimi kaldır ve şarkı söyle


[Chorus]
[Koro]
Gonna raise my hands up to the sky
Ellerimi gökyüzüne kaldırırım
Use every breath to glorify
Yüceltmek için her nefesi kullanın
Your name your work your way
Adın işin yolunda
‘Cause I’m so thankful
Çünkü çok müteşekkirim
For life, for health, for strength to live
Yaşam için, sağlık için, güçlenmek için
For sharing love and fellowship
Sevgi ve arkadaşlığı paylaşmak için
For every blessing that you give
Verdiğin her nimet için
I’m thankful
Çok müteşekkirim


You’re the brightest star
Sen en parlak yıldızsın
The universe has seen
Evren gördü
And I’m so privileged
Ve ben çok ayrıcalıklıyım
That you shine your light on me
Bana ışığını parlatıyorsun
So powerful so great
Çok güçlü çok harika
The ultimate creator
En büyük içerik oluşturucu
You gave the gift that we know as eternal life
Ebedi hayat olarak bildiğimiz hediyeyi verdin.


[Chorus]
[Koro]


What’s happenin around me
Çevremde neler oluyor
Ain’t gonna change what I believe
İnantığım şeyi değiştirmeyeceğim
I believe you sent the Holy Spirit to guide me
Bana rehberlik etmesi için Kutsal Ruh’u gönderdiğini düşünüyorum.
With knowledge and wisdom for all situations
Tüm durumlar için bilgi ve bilgelikle
‘Cause it ain’t always, ain’t good for ya no, no
Çünkü her zaman iyi değil, hayır hayır, hayır hayır


It ain’t good, it ain’t good, it ain’t good
İyi değil, iyi değil, iyi değil
It ain’t good all the time
Her zaman iyi değil
No, no
Hayır hayır
But I’m thankful for everything
Ama her şey için minnettarım
You’ve done for me
Benim için yaptın
Everything you’ve given me
Bana verdiğin her şey
I am thankful, Ohh
Ben müteşekkirim, Ohh
I am thankful, ooohhh
Ben müteşekkirim, ooohhh
I am thankful, oohh
Ben müteşekkirim
I am thankful
minnettarım


[Rap]
[Rep]


Raise my hands up to the sky
Ellerimi gökyüzüne kaldır
Use every breath to glorify
Yüceltmek için her nefesi kullanın
Your name, your work, your way
Adın, işin, senin yolun
‘Cause I’m so Thankful
Çünkü çok müteşekkirim
For life, for health, for strength to live
Yaşam için, sağlık için, güçlenmek için
For sharing love and fellowship
Sevgi ve arkadaşlığı paylaşmak için
For every blessing that you give
Verdiğin her nimet için
I’m thankful
Çok müteşekkirim


[Chorus (to end)]
[Koro (sonuna kadar)]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/imthankful.html