Yolanda Adams - I’m Gonna Be Ready

I say a prayer every night, whatever I do, I’ll get it right
Her gece bir dua diyorum, her ne yaparsam yapayım
With no regret, no guilt or shame this time, no not this time
Hiç pişmanlık duymadan, bu kez suçluluk veya utanma yok, hayır bu sefer
Once I surrender, I won’t dare look back, cause if I do, I’ll get off track
Teslim olursam, geriye bakmaya cesaret edemem, çünkü eğer yaparsam, izimden kurtulacağım
Move ahead in faith, and patiently await your answer, what will it be
İnancınız doğrultusunda ilerleyin ve cevabınızı sabırla bekleyin, ne olacak?


[Chorus:]
[Koro:]
Sight beyond what I see
Gördüğümün ötesinde görme
You know what’s best for me
Benim için en iyisini biliyorsun
Prepare my mind, prepare my heart
Aklımı hazırla, kalbimi hazırla
For whatever comes, I’m gone’ be ready
Ne olursa olsun, ben gitmeye hazırım


Strength to pass any test
Herhangi bir testi geçmek için güç
I feel like I’m so blessed
Çok kutsanmış gibi hissediyorum
With you in control, I can’t go wrong
Seninle kontrolde, yanlış yapamam
‘Cause I always know, I’m gonna be ready
Çünkü hep bilirim, hazır olacağım


I was free to do, what I wanted to, lost everything, but I still had you
Yapmak istedim, ne istediğimi, her şeyimi kaybettim, ama hala sana sahiptim.
You showed me your grace, now my life’s renewed and I thank you, yes.. I thank
Bana lütfunu gösterdin, şimdi hayatım yenilenmiş ve ben teşekkür ederim, evet .. Ben teşekkür ederim
You
Sen
So I’ll tell anyone who’ll listen, I’ll testify
O zaman kim dinleyeceğimi söyleyeceğim, tanıklık edeceğim
About how good you were to me, when so call friends passed me by
Bana ne kadar iyi davrandığın, o zaman aradığın zaman arkadaşlarım beni geçtiler
The fact that you would show somebody so broke down, so-much-merccccyyy…
Birinin çok bozulduğunu göstermesi gerçeği, çok merceksi …


[Chorus:]
[Koro:]
Sight beyond what I see BEYOND WHAT I SEE
Gördüğümün ötesinde görme BEYOND NE GÖRÜYORUM
You know what’s best I KNOW YOU KNOW WHAT’S BEST FOR ME
En iyi şeyin ne olduğunu biliyorsun, BUNUN İÇİN EN İYİ OLDUĞUNU BİLİYOR
Prepare my mind…PREPARE MY MIND AND PREPARE MY HEART
Zihnimi hazırlayın … ZİHİNİ HAZIRLIYORUM VE KALP HAZIRLIĞIM
For whatever comes…FOR WHATEVER COMES I GONNA BE READY
Ne olursa olsun … NEFES OLDUĞUM GİBİ HAZIR OLABİLİRİM


Strength to pass any test GIVE ME THE STRENGTH TO PASS ANY TEST
Herhangi bir test geçmek Gücü HERHANGİ TEST PASS İÇİN GÜÇLENDİRMEK
I feel like I’m so blessed I KNOW THAT I’M SO BLESSED
Çok kutsanmış gibi hissediyorum Kendimi çok şaşırdım
With you in control…YOUR IN CONTROL LORD, CAN’T GO WRONG NO
Kontrol sizde … KONTROL RİSİNİZDE, YANLIŞ OLMAYACAK
‘Cause I always know…CAUSE I KNOW THAT I’M GONNA BE READY
Çünkü her zaman biliyorum … NEDEN GONNA OLACAĞIMI BİLİYORUM


So use me as you will, I’ll pay the price
Öyleyse beni kullanacaksın, fiyatı ödeyeceğim
‘Cause made the ultimate sacrifice
Çünkü nihai kurban oldu
It’s all because of you, that I even have life
Her şey senin yüzünden, hatta hayatım var.
And I’ll give my love, as a tribute, to how great you are…
Ve aşkımı, bir haraç olarak, ne kadar iyi olduğun konusunda vereceğim.


[Chorus:]
[Koro:]
Sight beyond what I see BEYOND WHAT I SEE
Gördüğümün ötesinde görme BEYOND NE GÖRÜYORUM
You know what’s best I KNOW YOU KNOW WHAT’S BEST FOR ME OHH OOHH
En iyisinin ne olduğunu biliyorsun BANA EN İYİ OLAN EN İYİ BİLİYOR
Prepare my mind…PREPARE MY HEART AND PREPARE MY MIND
Zihnimi hazırlayın … KALP HAZIRLIĞIM HAZIRLIĞIM HAZIRLANIYORUM
For whatever …FOR WHATEVER COMES I GONNA BE READY YEAH YEAH YEAH
Ne olursa olsun … NEFES OLDUĞUMUZ GONNA YEAH YEAH YEAH HAZIR OLABİLİR


Strength to pass any test I WANNA PASS THIS TEST
Herhangi bir testi geçmek için güç WANNA BU TESTİ PASS
I feel like…I KNOW THAT I AM, KNOW THAT I AM, KNOW THAT I’M SO BLESSED
Şöyle hissediyorum… BUNU BİLİYOR, BUNU BİLİYORDU BİLİYOR
With you in…YOUR IN CONTROL OF MY LIFE LORD, I CAN’T GO WRONG NO
Seninle … YAŞAMI RAHAT KONUSUNDA SENİN YOK, HAYIR YOK
‘Cause I always know…AND I KNOW IT I’M GONNA BE I’M GONNA BE READY
Çünkü ben her zaman bilirim … GONNA OLACAKTIR VE GONNA OLABİLİRİM


I’m gonna be ready THIS TIME I’M GONNA BE
Hazır olacağım BU ZAMAN GONNA OLACAK
I’m gonna be ready CAUSE YOU LIVE DEEP INSIDE OF ME
Hazır olacağım NEDEN BENİM İÇERİSİNDE DAHA DERİN
I’m gonna be ready AND I KNOW IT’S IN YOUR WILL FOR ME TO BE READY
Hazır olacağım VE BENİM OLMAK İÇİN BİZİM HAZIR OLACAĞINI BİLİYORUM
YEAH YEAH YEAH UUUHHHHH
YEAH YEAH YEAH UUUHHHHH
I’M GONNA BE READY
Ben GONNA HAZIR OLACAK

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/imgonnabeready.html