Yolanda Adams - I’ll Always Remember

When I would lay me down to sleep
Ne zaman uyumak istersem
I’d always pray dear Lord my soul please keep and
Ben her zaman dua edeyim Lordum ruhum lütfen
when I’d awake I would find myself giving you all praise.
Uyandığımda kendimi sana tüm övgüyü veriyordum.
There was nothing no one could say to sway me
Kimsenin beni sallayacağı söylenecek hiçbir şey yoktu.
nor make me regret the day that you reached down and saved me
Bana ulaştığın ve beni kurtardığın güne pişman olmam
When you came into my life you took all of my guilt away away away away away.
Hayatımın içine girdiğinde tüm suçlarımdan uzaklaşıp uzaklaştın.
I remember that day and on the Lord
O günü ve efendiyi hatırlıyorum
how I cried I got down on my knees and said Lord
nasıl ağladım dizlerimin üzerine çöküp Lord dedi
here am I please take me and mold me.
işte lütfen beni al ve kalıpla.
You shook me and you made me all over
Beni sarstın ve beni her yere sen yaptın
and I’ll never forget I’ll remember
ve asla unutmayacağım
I’ll never forget I will never forget I’l remember
Asla unutmayacağım Asla unutmayacağım
I’ll never forget I’l remember what you did for me Lord.
Asla unutmayacağım, benim için ne yaptığını hatırlayacağım Lord.
And all that you constantly keep doing for me Lord.
Ve hepiniz sürekli benim için yapmaya devam edin Lord.
At the tender age of 13 you saved me.
13 yaşındayken beni kurtardın.
filled me with the Holy Ghost and raised me,
Beni Kutsal Ruh ile doldurdu ve beni büyüttü
loved me when I thought I couldn’t be loved you
seni sevmediğimi düşündüğümde beni sevdi
trusted me with your Holy word and I’ll never forget
Kutsal Sözünle bana güvenin ve asla unutmayacağım
no no those times when you were there for me there for me there for me.
hayır o zaman benim için orada benim için orada bulunduğunuz zamanlar.
you showed me you cared.
Bana baktığını gösterdin.
You showed me no matter what you would always be there be there.
Bana her zaman orada ne olursan ol göstersem bana gösterdin.
You showed that there is kindness in you Mercy abundantly in you oh.
İçinizde bolca merhamet olduğunu gösterdin.
You keep on showing me your grace uh yeah showing me your grace yeah.
Bana lütfunu göstermeye devam et, evet bana zarafetini göstererek evet.
What I didn’t deserve that you gave anyway,
Neyse verdiğini haketmediğim şey,
What I didn’t deserve that you gave me anyway
Neyse, bana verdiğin şeyi haketmedim
what I did not deserve that you gave me anyway
Neyse, bana zaten verdiğin şeyi haketmedim
abundantly abundantly grace over and over and over abundantly
bol bol bol bol ve fazla ve fazla bol bol
you told me that even in my sin
bana günahımda bile söyledin
you could give me hope give me hope
bana umut verirsin bana umut versin
after I come to you with all of my problems
sana tüm sorunlarımla geldikten sonra
after I come to you with all of sins you said
bütün günahlarla geldikten sonra dedin
you would forgive me forgive me forgive me forgive me forgive me
beni affet beni affet beni affet beni affet beni affet
you said that you would if I would confess you would you would be there for me
itiraf edersem, sen benim için orada olursun
and u still do blot out all of my iniquities and yes
ve hala benim tüm uyuşmazlıklarımı çıkarıyorum ve evet
i remember yes I remember yeah yes I remember yes
hatırlıyorum evet hatırlıyorum evet evet evet hatırlıyorum
that long time ago I should have been cut off from you
o uzun zaman önce senden ayrılmalıydım
but you with your grace and omnipotence taught me how to lean and
ama siz lütfu ve her şeye gücü yetkinliğinizle bana nasıl yalın ve
depend depend on you and you only you and only you.
sana bağlı, sana ve sadece sen ve sana bağlı.
yes I remember yes I remember ’tis so sweet to trust in Jesus
evet hatırlıyorum evet, İsa’ya güvenmek çok tatlı
just to take him at his word to rest upon his promises to know thus says the Lord I remember.
sadece onun sözünü tutması için verdiği sözleri dinlemesi, Rab’bin hatırladığını söyledi.
I remember that I have seen the lighting flash
Aydınlatma flaşını gördüğümü hatırlıyorum
I heard the thunder roar bells sent breakers dashing trying to conquer my soul.
Gök gürültüsü çanlarının, ruhumu fethetmeye çalışan kesiciler göndermiş olduğunu duydum.
But I heard the voice of Jesus telling me still despite all you promise me
Ama İsa’nın sesinin bana söz verdiğin her şeye rağmen söylediğini duydum.
Lord you would never leave me never leave never alone and
Asla beni terk etmeyeceksin, asla yalnız kalmayacaksın ve
I remember I remember yeah yeah yeah yeah yes
Hatırlıyorum hatırlıyorum evet evet evet evet evet
I remember what can wash away my sins nothing
Günahlarımı neyin yıkayacağını hatırlıyorum
but the blood of Jesus
ama İsa’nın kanı
What can make me whole again nothing
Beni tekrar hiçbir şey yapamaz ne
but the blood of Jesus for my pardon this I plea nothing
ama İsa’nın kanı affedildiğim için hiçbir şey demedim
but the blood of Jesus for my cleansing this
ama bunu temizlemek için İsa’nın kanı
I shall sing nothing but the blood Jesus Nothing
Kandan başka bir şey söyleyemem İsa
but his blood nothing but his blood and
ama kanı onun kanından başka bir şey değil.
I remember yes I remember oh yes I will I will remember
Hatırlıyorum evet hatırlıyorum evet evet hatırlayacağım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/illalwaysremember.html