Yolanda Adams - Gotta Have Love

Yeah!
Evet!
Yeah yeah hhehheheh!
Evet evet hhehheheh!
Yeah yeah uh heee yeah!
Evet evet evet evet!


Gotta have love
Aşkım olmalı
Gotta have love
Aşkım olmalı
Gotta have love
Aşkım olmalı
real love
gerçek aşk


When I was just a girl
Ben sadece bir kızken
My mama said to me
Annem bana dedi ki
You can’t fight hate with hate
Nefretle nefret edemezsin
You gotta love unselfishly
Bencilce sevilmelisin
Love is not just a word
Aşk sadece bir kelime değil
But a way of life you keep
Ama hayatın bir yolu
You need to know
Bilmen gerekiyor
You’re not here just to receive
Sadece almak için burada değilsin


Now that I’m older
Şimdi daha büyüğüm
Her advice I still take heed
Onun tavsiyesi hala devam ediyor
For the power of his love
Sevgisinin gücü için
Lives in me
İçimde yaşıyor


Ya gotta have love
Aşkım olmalı
Ya gotta have love on your mind
Aklında aşk olmalı
Ya gotta have love
Aşkım olmalı
real love
gerçek aşk
Let your heart be your guide
Kalbinin rehberin olsun
It’s gotta be real love
Gerçek aşk olmalı
Feel so good in love
Aşık olmak çok güzel
Gotta be real love
Gerçek aşk olmalı
Or there’s no sense in wasting your time
Veya zamanınızı boşa harcamamanın bir anlamı yok.


Didn’t have to go far
Uzağa gitmek zorunda değildim
To find myself
Kendimi bulmak için
Cause he knows the real me
Çünkü gerçek beni biliyor
More than anyone else
Herkesten daha fazla
I found a higher place
Daha yüksek bir yer buldum
Who’s voice I must obey
Kim kime itaat etmeliyim
When I was a child
Ben çoçukken
I heard the Word that say
Söylediğim sözü duydum
Now abide in these
Şimdi bunlara uy
hope and charity
umut ve hayırseverlik
And the greatest of these three
Ve bu üçün en büyüğü
Has set me free
Beni serbest bıraktı


Ya gotta have love
Aşkım olmalı
Ya gotta have love on your mind
Aklında aşk olmalı
Ya gotta have love
Aşkım olmalı
real love
gerçek aşk
Let your heart be your guide
Kalbinin rehberin olsun
It’s gotta be real love
Gerçek aşk olmalı
Feel so good in love
Aşık olmak çok güzel
Gotta be real love
Gerçek aşk olmalı
Or there’s no sense in wasting your time
Veya zamanınızı boşa harcamamanın bir anlamı yok.
Gotta be unconditional love
Koşulsuz sevgi olmalı
Ya gotta be an example
Bir örnek olmalı
Gotta have love
Aşkım olmalı
Love feels so good inside
Aşk içeride çok iyi hissediyor
It’s gotta be a type of love
Bir tür aşk olmalı
Or there’s no sense in wasting your time
Veya zamanınızı boşa harcamamanın bir anlamı yok.
Yeah sing it girl
Evet kızı söyle
Ya gotta have love
Aşkım olmalı
Y.A.
YA
Check it out check it out check it out
Şuna bir bakın.


We got to have love
Aşka sahip olmalıyız.
Because we’re gettin’ beat on the street
Çünkü sokakta yendi
And others meet defeat with no heat
Ve diğerleri ısı olmadan yenilgiye katılıyor
And nothin’ to eat
Ve yemek yememek için
And when you’re walking down the street
Ve caddede yürürken
You gotta step with pep
Pep ile adım atmalısın.
Cause fools are mad enough to rob you
Çünkü aptallar seni soymaya yeter
Just to get a rep
Sadece bir rep almak
Is it me G
Bana mı G
Or is it society
Yoksa toplum mu
But I can’t see why
Ama neden göremiyorum
we kill for notoriety
notoriety için öldürürüz
That’s whack
Bu çok saçma
We lack love for the black
Siyah için sevgimiz yok
In fact
Aslında
Let’s end the attack
Saldırıyı bitirelim
So we can get the love
Böylece aşkı alabiliriz


Gotta have love
Aşkım olmalı
Gotta have love on your mind
Aklında aşk olmalı
The man on the street with nothing to eat
Sokaktaki adam yemek için hiçbir şey yok
Wants love
Aşk istiyor
The daughter who doesn’t know her father
Babasını bilmeyen kız
Wants love
Aşk istiyor
Gotta have love
Aşkım olmalı
Mothers and fathers
Anneler ve babalar
Sisters and brothers
Kızkardeşler ve erkek kardeşler
Want love
Aşk ister
real love
gerçek aşk
Let your heart be your guide
Kalbinin rehberin olsun
Everybody I know
Tanıdığım herkes
Even they want love
Onlar bile aşk ister
They want a love that’s real
Gerçek olan bir aşk istiyorlar.
One they can feel
Biri hissedebiliyorlar
One that’s deep inside
İçinde derin olanlardan biri
That they can no longer hide
Artık saklayamayacakları
It’s gotta be real love
Gerçek aşk olmalı
Gotta be love
Aşk olmalı
Or there’s no sense in wastin’ yo time
Ya da zamanın boşuna hiç bir şey yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/gottahavelove.html