Yolanda Adams - Give Love On Christmas Day

People making lists, buying special gifts,
Liste yapma, özel hediyeler alma,
It’s a time to be kind to one and all
Birine ve herkese karşı nazik olmak için bir zaman.
It’s that time of year when good friends are dear
İyi arkadaşların sevdiği yılın zamanı.
And you wish you could give more
Ve sen daha fazlasını verebilirsin
Than just presents from a store
Sadece bir mağazadan hediyeler


Why don’t you give love on Christmas day
Neden noel günü sevmiyorsun
Oh even the man who has everything
Oh bile herşeye sahip olan adam
Would be so happy if you would bring
Getirirseniz çok mutlu olurum
Him love on Christmas day (on Christmas day)
O, Noel günü (Noel gününde) sevgidir
No greater gift is there than love
Aşktan daha büyük bir hediye yok


People you don’t know smiling out hello
Bilmediğiniz kişiler merhaba gülümseyerek
Everywhere there’s an air of Christmas joy
Her yerde bir Noel neşesi havası var
It’s that once a year, when the world’s sincere
Bu, yılda bir kez, dünya samimi olduğunda
And you’d like to find a way
Ve bir yolunu bulmak istersin
To show the things that words can’t say
Kelimelerin söyleyemediği şeyleri göstermek


Why don’t you give love on Christmas day
Neden noel günü sevmiyorsun
The man on the street and the couple upstairs
Sokaktaki adam ve üst kattaki adam
All need to know that there’s one cares
Herkesin umurunda olduğunu bilmek gerekir.
Give love on Christmas day
Noel günü aşkı ver
No greater gift is there than love
Aşktan daha büyük bir hediye yok
What the world needs is love
Dünyanın ihtiyacı olan şey aşktır
Yes the world needs your love
Evet dünya senin aşkına ihtiyacı


Why don’t you give love on Christmas day
Neden noel günü sevmiyorsun
Oh every little child on Santa’s knee
Noel Baba’nın dizindeki her küçük çocuk
Has room for your love underneath his tree
Ağacınızın altında aşkınız için yer var
Give love on Christmas day (Christmas day)
Noel günü (Noel günü) aşkı ver
No greater gift is there than love
Aşktan daha büyük bir hediye yok
What the world needs is love
Dünyanın ihtiyacı olan şey aşktır
Yes the world needs your love
Evet dünya senin aşkına ihtiyacı


Give love on Christmas day …
Noel gününde sevgiyi ver …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/giveloveonchristmasday.html