Yolanda Adams - Fragile Heart

[Verse 1:]
[Ayet 1:]
I remember the first time
İlk kez hatırlıyorum
You laughed with me
Benimle güldün
I remember the promises
Sözleri hatırlıyorum
You would never leave my side
Sen asla yanımı terk etmeyeceksin
Now I’m standin’ with news of a tragedy
Şimdi bir trajedi haberi ile duruyorum
Standin’ here with a fragile heart
Kırılgan bir kalple burada durmak
See I never shed a tear
Asla bir gözyaşı dökmedim.
I stayed strong for them
Onlar için güçlü kaldım
When everybody disappears
Herkes kaybolduğunda
It’s only you that keeps me strong
Sadece beni güçlü tutan sensin
I can’t imagine goin’ on
Devam etmeyi hayal edemiyorum
Without you in my life
Sensiz hayatımda
Goin’ on with a fragile heart
Kırılgan bir kalple devam ediyor


[CHORUS:]
[KORO:]
When I think about, think about life
Düşündüğüm zaman hayatı düşün
Lord I think of You
Efendim seni düşünüyorum
I forget about everything else
Herşeyi unuturum
There’s only you and I
Sadece sen ve ben varız
I can’t think about ever givin’ up
Hiç düşünülemez diye düşünemiyorum.
Ever givin’ up the fight
Hiç kavga etmeyin
The only thing that matters Lord is You
Önemli olan tek şey, sizsiniz


[Verse 2:]
[Verse 2:]
I ain’t got no time to pretend
Taklit edecek zamanım yok
That I’m not missin’ you
Seni özlemediğim için
I know you’re in good hands
İyi ellerde olduğunu biliyorum.
The same hands that hold my heart
Kalbimi tutan aynı eller
And I’ll cherish every moment that we’ve spent
Ve geçirdiğimiz her anı yaşayacağım
As a gift from God above
Yukarıdaki Tanrı’dan bir armağan olarak
‘Cause he takes care of all fragile hearts
Çünkü o tüm kırılgan kalplerin ilgilenir


[CHORUS 2:]
[CHORUS 2:]
When I think about, think about life
Düşündüğüm zaman hayatı düşün
Lord I think of You
Efendim seni düşünüyorum
I forget about everything else
Herşeyi unuturum
There’s only you and I
Sadece sen ve ben varız
I can’t think about ever givin’ up
Hiç düşünülemez diye düşünemiyorum.
Ever givin’ up the fight
Hiç kavga etmeyin
The only thing that matters
Önemli olan tek şey
When I’m goin’ thru
Ben giderken
Is givin’ my fragile heart right back to you
Kırılgan kalbimi sana geri veriyor


[BRIDGE:]
[KÖPRÜ:]
You see my fragile heart’s been broken
Kırılgan yüreğimin kırılmış olduğunu görüyorsun
And you’re the only one
Ve sen teksin
Who can put it all together again
Kimler tekrar bir araya getirebilir?
So I’m trustin’ you Lord to see me thru
Ben de seni görmeye razı oldum.


[VAMP OUT]
[VAMP OUT]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/fragileheart.html