Yolanda Adams - Even Me

Lord I hear of showers of blessings
Efendim bereket duşu duyuyorum
Thou art scattering full and free
Tam ve ücretsiz bir şekilde saçılma
Showers the thirsty souls refreshing
Susayan ruhları ferahlatıcı duşlar
Let some drops now fall on me
Bırak bana biraz damlasın.


Pass me not oh gentle saviour
Bana pas ver, nazik kurtarıcı
Sinful though my heart may be
Günahkar olsa kalbim olabilir
I am longing for your favor
İyiliğin için özlem duyuyorum
Whilst thou art blessing
Sen sanat nimetini yaparken
Oh Lord
Aman Tanrım
Come on and bless me
Gel ve beni korusun


Even me Lord
Ben bile efendim
Even me
Ben bile
Even me Lord
Ben bile efendim
Even me
Ben bile


Let some drops
Biraz damla bırak
Let some drops
Biraz damla bırak
Whilst Thou art blessing
Sen sanat nimet versin
Oh Lord
Aman Tanrım
Stop by and bless me
Dur ve beni korusun


Oh Stop by Lord
Aman Tanrım
Yes And bless me
Evet ve beni korusun


Bless me
Beni kutsa
Protect me
Beni korumak
Direct me
Beni yönlendir
Even me Lord
Ben bile efendim


I Need you
Sana ihtiyacım var
To come on down
Aşağı gelmek için
And bless me
Ve beni korusun
Sinful though my heart may be
Günahkar olsa kalbim olabilir
I need you to come down
Aşağı gelmene ihtiyacım var
And bless me
Ve beni korusun
Yes
Evet


While
Süre
Whilst Thou art blessing
Sen sanat nimet versin
While you are in the blessing business today
Bugün kutsayan işteyken
Not tomorrow
Yarın olmaz
I need you today
Bugün sana ihtiyacım var
Yeah
Evet


Bless me
Beni kutsa
Protect me
Beni korumak
Direct me
Beni yönlendir
Even me Lord
Ben bile efendim


To stop by
Tarafından durdurmak için
Just drop by
Sadece bırak
Oh Lord Lord Lord Lord Lord Lord Lord
Aman Tanrım, Efendimiz
Bless me
Beni kutsa
Even me
Ben bile
Even me Lord
Ben bile efendim
Yeah
Evet
I need a blessing
Bir nimet lazım
I need a blessing
Bir nimet lazım
I need a blessing Lord
Bir lütfuya ihtiyacım var.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/evenme.html