Yolanda Adams - Darling Girl

[Verse 1]
[Ayet 1]


A night flight out to D.C.
DC’ye bir gece uçuşu
Phone rings with the news
Haberler ile telefon çalar
My God I’m so excited
Tanrım çok heyecanlıyım
It’s time to look for baby shoes(yes)
Bebek ayakkabılarına bakma zamanı (evet)
Everyone says I’m glowing
Herkes parladığımı söylüyor
From a heart filled with joy
Sevinç dolu bir kalpten
To soon to be showing
Yakında göstermek için
Is it a girl is it a boy
Kız mı erkek mi?


[Chorus]
[Koro]


Found out your My Darling Girl
Senin sevgilim kızını buldum
Don’t you know you change my world
Sen benim dünyamı değiştirdiğini bilmiyor musun
Your my little doll so sweet
Benim küçük bebeğim çok tatlı
You nearly knock me off my feet
Neredeyse beni ayaklarımı kesiyorsun
Your my little darling child seeing you makes me smile
Seni gördüğüm küçük sevgilim çocuğun beni gülümsetiyor
God Bless the day he sent my little angel to me
Tanrı benim küçük meleğimi bana gönderdiği gün kutsa


[Verse 2]
[2]


Here’s my favorite picture
İşte en sevdiğim resim
When you were 10 minutes old
10 yaşındayken
And we were right there with ya
Ve seninle oradaydık.
To wrap you up and keep you warm
Sizi sarmak ve sıcak tutmak için
And now that your a little older
Ve şimdi biraz daha büyük
I see your personality
Kişiliğini görüyorum
And every time that I hold ya
Ve her zaman seni tutuyorum
I’m sure you’ll know much more than me
Eminim benden çok daha fazlasını bilirsin


[Chorus]
[Koro]
Cause your My little Darling Girl
Çünkü benim küçük sevgilim kız
Don’t you know you change my world
Sen benim dünyamı değiştirdiğini bilmiyor musun
Your my little doll so sweet
Benim küçük bebeğim çok tatlı
You nearly knock me off my feet
Neredeyse beni ayaklarımı kesiyorsun
Your my little darling child seeing you makes me smile
Seni gördüğüm küçük sevgilim çocuğun beni gülümsetiyor
God Bless the day he sent my little angel to me
Tanrı benim küçük meleğimi bana gönderdiği gün kutsa


[Verse 3]
[3]


And you were perfect from the first day
Ve ilk günden beri mükemmeldin
They getting tired of hearing me say
Beni duymaktan yorulduklarını söylediler
I’m not ashamed to stand up and tell
Ayağa kalkıp anlatmaktan utanmıyorum
The world that your my my my baby girl oh
Dünya senin benim benim kız kardeşim oh
Ladadadadada
Ladadadadada
Ladada dada dada dada
Ladada dada dada dada
Hanging tight with your mama
Annenle sıkı takıldım
Traveling round the globe
Dünyayı dolaşmak
Telling folks about Jesus
Millet İsa hakkında söylüyorum
And how he came to save their souls
Ve ruhlarını kurtarmak için nasıl geldi?
Obviously what’s important(yeah)
Açıkçası, önemli olan (evet)
Gotta keep teaching you
Sana öğretmem lazım
Gotta be your example
Örnek olmalı
That shows his life in all I do
Bu, hayatımdaki tüm hayatı gösterir.


[Chorus]
[Koro]
You are My Darling, Darling Girl
Sen benim sevgilimsin canım kızım
Don’t you know you change my world
Sen benim dünyamı değiştirdiğini bilmiyor musun
Your my little doll so sweet
Benim küçük bebeğim çok tatlı
You nearly knock me off my feet
Neredeyse beni ayaklarımı kesiyorsun
Your my little darling child you know I love to see you smile and
Benim küçük sevgilim çocuğun, seni gülümsediğini görmeyi sevdiğimi biliyorsun.
God Bless the day he sent my little angel to me
Tanrı benim küçük meleğimi bana gönderdiği gün kutsa
Oh Yes God Bless the day he sent my little angel to me…
Oh evet Allah, küçük meleğimi bana gönderdiği gün kutsa …


[Yolanda talking to baby]
[Yolanda bebeğimle konuşuyor]
You go say something ? come on say something….. yeah..
Gidip bir şey mi söylüyorsun? Hadi bir şey söyle ….. evet ..

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/darlinggirl.html