Yolanda Adams - Come To Me

[Verse 1:]
[Ayet 1:]
If you call, I will answer
Eğer ararsan cevap vereceğim
The cares of this life
Bu hayatın umurunda
Have drained you dry
Sizi kuru
It’s gotten serious almost disastrous
Neredeyse feci ciddi oldu
Deceptions and lies
Aldatmacalar ve yalanlar
You’ve overcome by despair
Umutsuzluğun üstesinden geldin
Trying to find the answer everywhere
Her yerde cevabı bulmaya çalışıyorum
Running to and fro asking everyone you know
Tanıdığınız herkese sorup kaçmak


[Chorus:]
[Koro:]
Come to me when the world is on your shoulder
Dünya omzundayken bana gel
Come to me guarantee to take it over
Bana teslim etmeyi garanti et
There’s nothing too hard
Çok zor bir şey yok
No impossibility if you come to me
Bana gelirsen imkansızlık yok


[Verse 2:]
[Verse 2:]
Crisis of the heart, no it doesn’t matter
Kalbin krizi, önemli değil
I am your solutions, though it seems too big
Ben senin çözümlerin, çok büyük gözükse de
Pursuits and promises
Pursuits ve vaatler
All of your addictions
Tüm bağımlılıkların
I will inter vain,
Boşuna boşuna gideceğim
You’re overcome by the feeling of despair
Çaresizlik hissi ile başardınız
Trying to find the answer everywhere
Her yerde cevabı bulmaya çalışıyorum
Running to and fro asking everyone you know
Tanıdığınız herkese sorup kaçmak


[Chorus]
[Koro]
Come to me when the world is on your shoulder
Dünya omzundayken bana gel
Come to me guarantee to take it over
Bana teslim etmeyi garanti et
There’s nothing too hard
Çok zor bir şey yok
No impossibility if you come to me
Bana gelirsen imkansızlık yok


And all your battles I’ll gladly fight
Ve tüm savaşlarınız memnuniyetle savaşacağım
Your touch of hope I’m will to fight
Umudun dokunuşuna savaşacağım
I’ll leave you alone
seni yalnız bırakacağım
Nor forsake you if you would call
Ararsan seni terketme


Just come to me
Sadece bana gel
When the world is on your shoulder
Dünya omzunda olduğunda
Come to me yea yea yea yea
Bana gel de yea yea yea
I am guarantee to take it over
Bunu üstlenmeyi garanti ediyorum.
Come to me when your ,
Bana geldiğinde,
When your struggles and your tests
Mücadeleleriniz ve testleriniz
Lay them down that I will do what I’ll do best
Onları en iyi yapacağım şeyi yapacağım
That I am your God
Ben senin tanrın benim
There’s nothing too hard
Çok zor bir şey yok
No impossibilities if you come to me
Bana gelirsen imkansızlık yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/cometome.html