Yolanda Adams - Be Blessed

[Verse 1:]
[Ayet 1:]
Too many storms have passed your way
Yoldan çok fazla fırtına geçti
And you’re all washed out cause it rained on your parade
Ve hepiniz dışarıdasınız çünkü geçit töreninizde yağmur yağdı
Seems nobody cares about you anyway
Neyse kimsenin umurunda değil
Now you’re living your life like a castaway
Şimdi hayatını kazazedeler gibi yaşıyorsun.
Searched for strength inside was it all in vain
İçinde gücü arandı hepsi boşuna oldu
Cause the deeper you dig you find more and more pain
Daha çok kazandığın daha çok acı çektiğin için
Don’t let your tomorrow be like yesterday
Yarın dün gibi olmana izin verme
Cause I spoke to God, I called out your name
Çünkü ben Tanrı ile konuştum, isminizi çektim.
And on your behalf, I just asked if He would be there for you
Ve senin adına, sadece senin için orada olsaydı diye sordum.
I want you to
senden şunu yapmanı istiyorum


[Chorus:]
[Koro:]
Be Blessed, Don’t live life in distress
Mübarek olun, sıkıntı içinde yaşamak yok
Just let go, let God, He’ll work it out for you
Bırak gitsin, Tanrı izin ver, senin için çalışacak
I pray that your soul will be blessed
Ben ruhunun kutsanmış olacağına dua ediyorum
Forever in his rest, Cause you deserve his best no less
Sonsuza dek sonsuza dek, çünkü en iyisini hak ediyorsun


[Verse 2:]
[Verse 2:]
Enter a place where you never have to cry
Asla ağlamanız gereken bir yer girin
Never have to live a lie, never have to wonder why
Asla bir yalanı yaşamak zorunda değilsin, nedenini merak etmene gerek yok
Never want for nothing you’re always satisfied
Asla bir şey istemediğin için daima tatmin ol
In the peace that his arms will provide
Silahlarının sağlayacağı huzur içinde
He will erase any guilt or shame, any bad habits you’ve got
Herhangi bir suçluluk veya utanç, elindeki kötü alışkanlıkları silecek.
You won’t wanna do em again, Yes we all can change, I can testify
Tekrar yapmak istemezsin, Evet hepimiz değişebilir, tanıklık edebilirim
See I spoke to God, I called out your name
Tanrıyla konuştuğumu görünce, ismini çağırdım.
And on your behalf, I just asked, If he would be there for you
Ve senin adına, sadece sana sordum, eğer senin için orada olsaydı
I want you to
senden şunu yapmanı istiyorum


[Repeat Chorus]
[Chorus’u tekrarla]


My prayer for you today, Is that you trust and always obey
Bugün senin için dua ediyorum, güvenin ve her zaman itaat et
On His name keep calling [choir]
Onun adıyla çağırmaya devam et [koro]
On His name keep calling [solo]
Onun adına [solo] aramaya devam et
He’ll keep you from falling [choir]
Seni düşmekten koruyacak [koro]
He’ll keep you from falling [solo]
Seni düşmekten koruyacak [solo]
He’ll supply the answers [choir]
Cevapları verecek [koro]
Yes He will, if you stand in faith and trust Him to make a way out of no way [solo]
Evet O, eğer inancınız içindeyseniz ve O’na güvenmeyecekse, bir şekilde çıkış yapacaktır.


[Repeat Chorus]
[Chorus’u tekrarla]


Be blessed from the bottom of your feet to the crown of your head
Ayaklarınızın altından başınızın tacına kadar kutsanın
Your life be blessed
Hayatın mübarek olsun
Your family be blessed
Ailen kutsanmış olsun
Your finances be blessed
Maliyelerin kutsanmış olsun
Everything about you
Senin hakkında herşey

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/yolandaadams/beblessed.html