Ween - The Mollusk

Hey little boy, whatcha got there?
Hey küçük çocuk, orada ne var?
kind sir it’s a mollusk i’ve found
nazik efendim buldum bir yumuşakça
did you find it in the sandy ground?
kumlu zeminde buldunuz mu?
does it emulate the ocean’s sound?
okyanusun sesini taklit ediyor mu?
yes I found it on the ground
evet yerde buldum
emulating the ocean’s sound
okyanusun sesini taklit etmek
bring forth the mollusk cast unto me
bana molduk getirin
let’s be forever let forever be free
sonsuza dek sonsuza dek özgür olalım


Hey little boy come walk with me
Hey küçük çocuk benimle yürür gel
and bring your new found mollusk along
ve yeni bulunan yumuşakçalarınızı
does it speaketh of the trinity
üçlülüğü koruyor mu
can it gaze at the sun with its wandering eye
Gezici gözüyle güneşe bakabilir mi?
yes it speaks of the trinity
evet üçlükten bahsediyor
casting light at the sun with its wandering eye
gezici gözüyle güneşe ışık döküyor
bring forth the mollusk, cast unto me
mollusk’u getir, bana acele et
let’s be forever let forever be free
sonsuza dek sonsuza dek özgür olalım


You see there are three things that spur the mollusk from the sand
Görüyorsun, yumuşakçayı kumdan teşvik eden üç şey var.
the waking of all creatures that live on the land
Arazide yaşayan tüm canlıların uyanışı
and with just one faint glance, back into the sea
ve sadece bir baygın bakışla, denize geri döndü
the mollusk lingers, with it’s wandering eye…
mollusk, gezici gözle …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ween/themollusk.html