Watson, Emma - How Does A Moment Last Forever (Montmartre)

This is the Paris of my childhood
Bu benim çocukluğumun Paris’i.
These were the borders of my life
Bunlar hayatımın sınırlarıydı
In this crumbling, dusty attic
Bu ufalanan, tozlu tavan arasında
Where an artist loved his wife
Bir sanatçının karısını sevdiği yer


Easy to remember, harder to move on
Hatırlanması kolay, devam etmesi daha zor
Knowing the Paris of my childhood is gone
Çocukluğumun Paris’ini bilerek gitti

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmawatson/howdoesamomentlastforevermontmartre.html