Sweet - Co-Co

Co-Co would dream of dancing
Co-Co dans etmeyi hayal ederdi
At midnight beneath the stars
Yıldızların altında gece yarısı
‘Cause when it comes to dancing
Çünkü dans etmeye geldiğinde
Co-Co’s a star!
Co-Co bir yıldız!
He danced in a ring of fire
Ateş çemberinde dans etti.
That circled the island shore
Bu ada sahili çember
And as the flames got higher
Ve alevler yükseldikçe
They’d all call for more and more
Hepsi daha fazla ve daha fazlası için


Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chika-ka-ho go go Co-Co
Ho-chika-ka-ho, git Co-Co.


Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho go go Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho gitmek Co-Co


Across the silver water
Gümüş su karşısında
The sound of the island drums
Ada davullarının sesi
Echoing Co-Co’s laughter
Co-Co’nun kahkahası
Yeah, Co-Co’s the one
Evet, Co-Co bir
He moves with the cool of moonlight
Ay ışığının seriniyle hareket ediyor
Under a tropic sky
Tropik bir gökyüzü altında
Then into the morning sunlight
Sonra sabah güneş ışığına
He’d still hear them cry and cry
Hala ağladığını ve ağladığını duyardı.


Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chika-ka-ho go go Co-Co
Ho-chika-ka-ho, git Co-Co.


Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho go go Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho gitmek Co-Co


Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho Co-Co
Ho-chi-ka-ka-ho go go Co-Co…
Ho-chi-ka-ka-ho gitmek Co-Co …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/sweet/coco.html