Sweet - Chop Chop

If you walk down through the woods today
Bugün ormanda yürürsen
You won’t believe your eyes
Gözlerine inanmayacaksın.
There’s an old log cabin on the Greatway River
Greatway Nehri’nde eski bir kabin var.
Underneath the rolling skies
Yuvarlanan gökyüzü altında
A man called Woodrow all alone
Woodrow adında tek başına bir adam
You can hear the woodchop’s cry
Woodchop’un ağlamasını duyabiliyorsun.
He swings his axe all day and chops the trees away
Bütün gün baltasını sallıyor ve ağaçları ötüyor.


Chop chop chop you can hear him singing
Chop chop chop onu şarkı duyabiliyor
Chop chop chop, as his axe is swinging
Onun baltası sallanan Chop, doğrayın
Chop chop chop through the woods it’s ringing
Ormanın içinden doğrayın doğrayın
Timber! Timber!
Kereste! Kereste!
Chop chop chop, give it all you can
Chop chop chop, her şeyi ver
Chop chop chop sang the woodchop man
Chop chop chop woodchop adam söyledi
Chop chop chop through the woods it rang
Chop chop ormanın içinden çaldı
Timber! Timber!
Kereste! Kereste!


It’s a bright light shines through the towering pines
Bu yükselen pines boyunca parlak bir ışık parlıyor
You can hear the woodman’s call
Woodman’ın çağrısını duyabilirsiniz
Through the raging rapids of the Greatway River
Greatway Nehri’nin şiddetli akıntısı boyunca
You can see the pine trees fall
Çam ağaçlarının düştüğünü görebilirsiniz
As the sun goes down you can hear the sound
Güneş battığında sesi duyabiliyorsunuz
That echoes Woodrow’s call
Bu Woodrow’un çağrısını yansıtır
He puts his axe away until another day
Baltasını başka bir güne kadar uzağa koyar.


Chop chop chop you can hear him singing
Chop chop chop onu şarkı duyabiliyor
Chop chop chop, as his axe is swinging
Onun baltası sallanan Chop, doğrayın
Chop chop chop through the woods it’s ringing
Ormanın içinden doğrayın doğrayın
Timber! Timber!
Kereste! Kereste!
Chop chop chop, give it all you can
Chop chop chop, her şeyi ver
Chop chop chop sang the woodchop man
Chop chop chop woodchop adam söyledi
Chop chop chop through the woods it rang
Chop chop ormanın içinden çaldı
Timber! Timber!
Kereste! Kereste!


Timber! Timber!
Kereste! Kereste!


Chop chop chop you can hear him singing
Chop chop chop onu şarkı duyabiliyor
Chop chop chop, as his axe is swinging
Onun baltası sallanan Chop, doğrayın
Chop chop chop through the woods it’s ringing
Ormanın içinden doğrayın doğrayın
Timber! Timber!
Kereste! Kereste!
Chop chop chop, give it all you can
Chop chop chop, her şeyi ver
Chop chop chop sang the woodchop man
Chop chop chop woodchop adam söyledi
Chop chop chop through the woods it rang
Chop chop ormanın içinden çaldı
Timber! Timber!…
Kereste! Kereste!…

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/sweet/chopchop.html