Sweeplings, The - Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle twinkle little star
Twinkle twinkle küçük yıldız
Oh how I wonder what you are
Ne olduğunu merak ediyorum
Up above the world so high
Dünyanın yukarısında çok yüksek
Like a diamond up in the sky
Gökyüzünde bir elmas gibi


Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Little one, please guide me home
Küçük olan, lütfen bana rehberlik et


In the dark blue sky you lead
Koyu mavi gökyüzünde kurşun
Wayward I wander into the deep
Yolun derinliklerine doğru dolaşırım
Will not turn my weary eyes
Yorgun gözlerimi çevirmeyecek
Traveling forward into the night
Geceye doğru yolculuk


Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Won’t you guide me home, guide me home
Bana rehberlik edemezsin, bana rehberlik et
Little one, please guide me home
Küçük olan, lütfen bana rehberlik et


When the blazing sun has gone
Yanan güneş gittiğinde
When there is nothing to shine upon
Parlayacak hiçbir şey olmadığında
Then you show your little light
O zaman küçük ışığını gösterirsin.
Guiding me on until morning’s ‘nigh
Sabahın sonuna kadar bana rehberlik ediyorum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/sweeplings/twinkletwinklelittlestar.html