Sweeplings, The - Sleepwalking

I’ve been waiting quietly now
Şimdi sessizce bekliyorum
I’ve been sinking deeper in doubt
Şüphe duyuyorum.
Won’t you whisper, come and find me
Fısıldamıyor musun gelip bul beni


Falling faster, further away
Daha hızlı düşmek, daha uzak
Voice so sweet like [?]
Ses çok tatlı gibi [?]
Laying sleepwalking, longing for you
Uyurgezerlik yapmak, senin için özlem


[?] trying to rattle my bones
[?] kemiklerimi sallamaya çalışıyor
Heart I want too, shimmering [?]
Ben de isterdim kalp, parıldayan [?]
And now just empty, come and find me
Ve şimdi sadece boş, gel ve bul beni


Oh, oh, ooh
Ah, ooh
Oh, oh, ooh
Ah, ooh
Ah, ah, ooh
Ah, ah, ooh
Ah, ah, ooh
Ah, ah, ooh


Dreams of silver, shatter and gone
Gümüş rüyalar, paramparça ve gitti
Left with only pieces once known
Sadece bir kez bilinen parçaları ile kaldı
Laying sleepwalking, calling for you
Uyurgezerlik yapmak, seni çağırmak


Light enlaced with glimmer of hope
Işık, ışıl ışıl ışıl ışıl ışıl
Skin found tight found wakens my soul
Cildin sıkı bulduğu ruhu uyandırdı ruhum
Promise [?] life returning
Vaat [?] Hayat dönen

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/sweeplings/sleepwalking.html