Sweeplings, The - Be By Our Side

Bring on the latest hour, give us the days return
Son saati getir, bize dönüş günlerini ver
All these shackles beg for home and future shores
Bütün bu prangalar ev ve gelecekteki kıyılar için yalvarıyor
Lord bare your mystery we pray for peace divine
Rabbiniz gizemizi diri diri huzur için dua ediyoruz
And may you be by our side, and may you be by our side
Ve bizim tarafımızdan olabilir ve bizim tarafımızdan olabilirsiniz


Come now ye horizon to test the waters warmth
Suların sıcaklığını test etmek için ufuk gel
Follow the sunset as it curves the orange earth
Turuncu dünyayı eğrirken gün batımını takip et
Run tell your demons there is no where left to hide
Kaç, şeytanlarına söyle, saklanacak bir yer yok.
And may you be by our side, and may you be by our side
Ve bizim tarafımızdan olabilir ve bizim tarafımızdan olabilirsiniz


Oh the coming dawn, the coming dawn is calling
Gelen şafak, şafak vakti geliyor
Followed by the light even though it’s fading
Solgun olsa da ışık tarafından takip edilir
Oh the coming dawn, the coming dawn is calling
Gelen şafak, şafak vakti geliyor


The time is upon us now, our labors found reward
Zaman şimdi bizim, işçilerimizin ödülü buldu.
Weight lifted from our hands our faith has been restored
Elimizden kaldırılan ağırlık inancımız geri yüklendi
Rest here we weary ones, hold the victory in your sight
Burada dinlenelim, zavallı olanlar, zaferi görmenizde tutun
And may you be by our side, and may you be by our side
Ve bizim tarafımızdan olabilir ve bizim tarafımızdan olabilirsiniz


Oh the coming dawn, the coming dawn is calling
Gelen şafak, şafak vakti geliyor
Followed by the light even though it’s fading
Solgun olsa da ışık tarafından takip edilir
Oh the coming dawn, the coming dawn is calling
Gelen şafak, şafak vakti geliyor


Oh the coming dawn, the coming dawn is calling
Gelen şafak, şafak vakti geliyor
Followed by the light even though it’s fading
Solgun olsa da ışık tarafından takip edilir
Oh the coming dawn, the coming dawn is calling…
Gelen şafak, şafak vakti geliyor …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/sweeplings/bebyourside.html