Shyne - Whatcha Gonna Do

Once upon a time, not long ago
Bir zamanlar, uzun zaman önce değil
When gangstas rocked waves sold dope and sniffed lo’
Gangstas sarsılmış dalgalar uyuşturucu sattılar ve kokladılar.
There was a young G by the name of Shyne Poe
Shyne Poe adında genç bir G vardı
Puttin’ it down, cuttin’ it up and cookin’ it now
Onu yere koy, kes ve şimdi pişirin.
It’s been a lotta dick ridin’ for lack of a betta words
Bir betta kelimesinin yokluğundan kurtulmak için bir sürü dick oldu
Speculations on the guns I hold underneath my furs
Kürklerimin altında tuttuğum silahlara dair spekülasyonlar.
Similarities in my voice nigga check the words
Sesimdeki benzerlikler zenci kelimeleri kontrol et
I’m in for winter to doe’s that pinch merds from the cur
Kış için gidiyorum, bu lanet olası parayı kıstırıyor
Dodgin’ and dippin’ the narcs
Semaları ve dedikoduları
It’s the young Frank Matthews the rap version
Bu genç Frank Matthews rap versiyonu
Touch my trap on my smack the gats burstin’
Tuzağımdaki tuzağımdaki dokunuşlarıma dokun.
That’s certain leave ya face and ya chest and ya back jerkin’
Bu yüze ve göğsüne belli bir izin ve ya geri çekil ‘
Uh–y’all got me fucked up like
Uh – sen beni becerdin gibi
My desert eagle and my sick doom bust right
Çöl kartalım ve hastamın kıyameti sağa büstü
Like my guns is racin’,muthafucka don’t you know I
Silahlarım da racin gibi, muthafucka bilmiyorum sen ben
Make ya heart stop and ya body start shakin’
Kalbinizi durdurun ve ya vücudun utandırmaya başlayın
Now you know the bottom line of this rhyme crime
Şimdi bu kafiye suçunun alt çizgisini biliyorsun.
25 to life plus 9
25 yaşına kadar artı 9


[Chorus 2X]
[Koro 2X]
Whatcha gon’ do when shit hit the fed
Bok kaçtığında ne yapacaksın?
Take it like a man or snitch like a bitch
Bir erkek gibi al ya da orospu gibi
Whatcha gon’ do when shit hit the fan
Bok ne zaman vuruyorsun?
Pray to God, go hard or lay up in the morgue
Tanrıya dua et, sert git ya da morga uzan


Evil grin,dead eyes,walkin wit a bock, monster
Kötü sırıtış, ölü gözler, bir bock, canavar wit wit
Best way to describe my posture
Duruşumu tarif etmenin en iyi yolu
In this world of sin I’m as wicked as they come
Günahın bu dünyasında geldikleri gibi kötüyüm.
Moonlightin’ as a rapper get this ticket and I’m done
Bir rapçi olarak Moonlightin bu bileti al ve ben bitti
Ain’t enough money here I ratha be in the tropics
Burada yeterli para yok, tropiklerde olmalıyım
Wit Corsicans where narcotics is the only topic
Narkotiklerin tek konu olduğu korsanlar
Persian rocks and things the man that made of snow
Farsça kayalar ve kardan adamlar
Tiger par
Kaplan tarafından
And every other form of raw
Ve diğer her tür ham
Since a team been handlin, nigga been scramblin’
Bir takım handlin olduğu için, zenci scramblin oldu
Bettin’ on money in Vegas gamblin’
Bettin ‘Vegas’ta kumar oynamaktan’
Desert in the abdomen, pissy drunk stylin’,staggerin’
Karnavalda çöl, sarhoş sarhoş ‘, staggerin’
More than you can imaginin
Hayal edebileceğinizden daha fazlası
Uh–thoughts randomin, runnin through my mind
Uh – düşüncelerim rastgele, aklımdan geçiyor
Like who’s the best MC’s – Biggie, Jay-Z, and Shyne
En iyi MC’lerin kim olduğu gibi – Biggie, Jay-Z ve Shyne
Demented as a young’n, apple 2nd comin’
Bir genç olarak küçülen, elma 2. geliyor
Evil thoughts runnin’ through my cerebellum
Kötü düşünceler serebellumdan geçiyor
Shyne Poe what the fuck you gon’ tell ’em?
Shyne Poe sana ne diyeceksin?
All you niggas that wanna be fly my gun shots’ll propell ’em
Uçmak istediğin tüm zenciler silah atışlarım olacak.
Leavin’ somewhere smellin’, repellin’
Leavin ‘bir yerlerde kokuyor, geri dönüyor’
Closed caskets for you fuckin’ bastards c’mon
Senin için kapalı çekmeceler lanet olası piçler


[Chorus]
[Koro]


Only the strong survive, weak niggas bleed
Sadece güçlü hayatta kalır, zayıf niggas kanaması
And get found, wit they fuckin’ face down
Ve bulup, yüzüstü aşağı iniyorlar
Numb from the waist down
Belden aşağı uyuşmuş
I din been to hell and back
Ben cehenneme ve geri din oldum
Twice and still in crack
İki kez ve hala çatlak
Stare death in the eyes and never blink
Gözlere bakarken ölün ve asla göz kırpmayın
Headshots rip through my mink
Headshots benim vizon üzerinden rip
Went to war wit the realist killas
Realist kilometre ile savaşa gitti
Killed friends over jealousy and envy
Kıskançlık ve kıskançlık üzerine arkadaşları öldürdü
My heart’s empty
Kalbim boş
Behind the wheel of my Bentley
Bentley’imin direksiyonunun arkasında
Coke-d up feelin invincible
Coke-d duyguları yenilmez
Bout to take over the world I can’t be stopped
Dünyayı ele geçirmek için durdum durdurulamam
Not the feds or the fuckin’ cops
Federaller ya da lanet polisler değil.
Not even 17 shots
17 çekim bile yok
Can put a end to this terror
Bu teröre son verebilir
I’ma live forever, cause gangstas don’t break
Sonsuza kadar yaşayacağım, çünkü gangsterler kırılmaz
We just get plastic surgery and relocate
Sadece plastik cerrahi alıyoruz ve yerlerini değiştiriyoruz.
To anotha state
Anotha durumuna
or island, smilin, money pilin, wildin
ya da ada, smilin, para Pilin, Wildin
Yo Puff over done them fuckin violins
Yo Puff bitti onları kemanlar
Uh this shit is bigger than me though ask Oliver North
Bu benden Oliver Oliver’a sormaktan daha büyük.
Kill you then use your corpse,to transport horse
Öldürdikten sonra cesedini kullan, atı taşımak için
Leave ya brains hangin’ from ya fuckin’ car window
Ya beynin penceresinden ya da araba penceresinden ayrıl
Any nigga snitch and givin’ info
Herhangi bir zenci snitch ve bilgi
Since my motha stomach coke and liquor
Motha mide kokum ve likörümden beri
Was the mixture
Karışım oldu
Betta be prepared when we hit ya
Sana vurduğumuzda hazırlıklı olun.


[Chorus – repeat to fade]
[Koro – solmaya tekrarla]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/shyne/whatchagonnado.html