Shyne - Let Me See Your Hands

[Shyne]
[Shyne]
Let’s go
Hadi gidelim
Shyne, pro, bust pipes get right
Shyne, pro, büst borular doğru olsun
Bang, stop, roll head throw the dice
Patlama, dur, zar atmak zar atmak
White Air Force Ones, monies in rubber bands
Beyaz Hava Kuvvetleri, lastik bantlardaki paralar
America’s number one dope man
Amerika’nın bir numaralı uyuşturucu adamı
Racin through the city with Uncle Paul and Diddy
Paul ve Diddy Amca ile şehrin içinden Racin
Hennesey frontin, lookin brock and gritty
Hennesey frontin, seyirci ve cesur
Tryin to meet somethin, so I can skeeet somethin
Bir şeyle tanışmaya çalışıyorum, o yüzden bir şeyleri gözden geçirebilirim
Five with it, slide with it, P hit it, I hit it
Beş, onunla kaydır, P vur, ben vurdum.
What’s it all about? Servin yea every day
Neyle ilgili? Her gün servin
We roll, send a foe mix those and bulletholes
Yuvarlanıp, bir düşman karışımı ve kurşun deliği gönderdik.
Livin in vein, ice flowin through my veins
Damardaki Livin, damarlarımdan akan buz
I’m light in the change, ’til they put it in my brain
Ben değişime ışık tutuyorum, çünkü onu beynime koyarlar
Bulletproof sedans, rich bitches
Kurşun sedanlar, zengin sürtükler
throwin me kisses, takin my pictures
öpücükler atıyor, resimlerimi çekiyorum
License to kill, I ain’t with a lot of talkin
Ölüm ruhsatı, çok fazla konuşmuyorum
Try conversatin from the coffin
Tabuttan sohbet etmeyi dene


[Chorus 4X: Shyne]
[Koro 4X: Shyne]
All my niggaz wildin, let me see your hands (WHOA-O-OH-OHH)
Bütün zencilerim vahşi, ellerinizi göreyim (WHOA-O-OH-OHH)
All my bitches stylin, let me see your hands (WHOA-O-OH-OHH)
Bütün orospularım, ellerinizi göreyim (WHOA-O-OH-OHH)


[Shyne]
[Shyne]
Just tossed the bail so now I’m free
Sadece kefaleti öptü, şimdi ben özgürüm
Bout to get in the kitchen to cook a key
Bir anahtar pişirmek için mutfağa girmek için uğraşın
Who you know that could double up like me?
Kimin benim gibi iki katına çıkabileceğini biliyor musun?
The hottest nigga up in N-Y-C
NYC’de en ateşli zenci
I’m that nigga comin through, doin what he does
Ben o zenci geliyor, ne yapıyorsa
Rocks in his ears lookin like light bulbs
Kulaklarında kayalar ampuller gibi görünüyor
Desert snubs, pierce your skull
Çöl snubs, kafatasını delin
Criminal mindstate, I bring sale weight
Suç aklı, satış ağırlığını getirdim
I just happen to rhyme great, pipelines and gates
Sadece büyük, boru hatları ve kapılar kafiyeli
in fifty-nine states, raisin the rates
elli dokuz eyalette, oranları kuru
Got my mind right, like Al Pacino and Nino
Aklımı aldım, Al Pacino ve Nino gibi
I head to Capitol Hill to kidnap Janet Reno
Janet Reno’yu kaçırmak için Capitol Hill’e gidiyorum.
Monster flow, words droppin and shockin
Canavar akıntısı, doping ve şok kelimesi
Gun cockin and poppin, somebody call Cochran
Silah cockin ve poppin, birisi Cochran’ı ara
Boats of coke at the port
Limanda kok kömürü tekneleri
Import, export, have my bitches transport
İthalat, ihracat, orospu taşımam var


[Chorus]
[Koro]


[Shyne]
[Shyne]
Get pussy in a bed full of dough, nose full of blow
Hamuru dolu bir yatakta kedi al, burnu uçur
The feds is in town I gots to get low, uhh
Federaller şehirdeyim, alçakta kaldım.
Pants saggin low, get at bitches like yo
Pantolon saggin az, yo gibi orospular olsun
Hop in the truck bitch let’s go
Kamyon kaltakına atla hadi gidelim
No time to waste, nine in my waist, ready for war
Kaybedecek zaman yok, belimde dokuz tane, savaşa hazır
anytime anyplace, fuck it just another case
her zaman her yerde, sadece başka bir durumda fuck
One life to live and I’ma live (??)
Yaşanacak bir hayat ve yaşayacağım (??)
Gettin mine, bottom line, we’ll be cuttin dimes or rhymes
Benimkini bitir, alt çizgi, kesik ya da tekerlemeler yapacağız
Cold hearts, shootouts and fast cars
Soğuk kalpler, çatışmalar ve hızlı arabalar
’til I’m behind bars or in the graveyard
Ben barların arkasına ya da mezarlığa gidiyorum
Blast a foe for capital the master flow
Başlıca ana akım için bir düşmanı patlat
is masterful y’all vaginal
ustaca vajinal
Bling’n hard, bracelets to the necklace
Bling’n sert, kolye için bilezikler
Lookin like effect (?) the flow is infectious
Benzeyen etkisi (?) Akış bulaşıcı
Pocket fills, multi-million dollars deal
Cep doldurur, milyon dolarlık anlaşma
Flip more bricks than Tetris, what you feel?
Tetris’ten daha fazla tuğla çevir, ne hissediyorsun?


[Chorus]
[Koro]


[Chorus]
[Koro]


..
..


[Chorus]
[Koro]


[Chorus (fading to end)]
[Koro (sona ermek için)]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/shyne/letmeseeyourhands.html