Shyne - Bang

[Verse 1]
[Ayet 1]
I done fucked (The Baddest Bitches) ask Trina
Ben bittim (Baddest Bitches) Trina’ya sor
Give her coke to stuff between her, said she loved my demeanor
Köpeğini onun arasına ver, tavrımı sevdiğini söyledi
Felonies and misdemeanors, I’m villified
Felâketler ve kabahatler, villendim
I just, rap on the side, black mafia ties
Sadece yanımda rap, siyah mafya bağları
Prolific words, I speak for the unheard
Üretken kelimeler, duyulmamışlar için konuşuyorum
Niggas who love guns, money, girls, and furs
Silahları, paraları, kızları ve kürkleri seven Nijeryalı
Sittin up in the mans’, runnin shit
Erkeklerde sittin, pislik
On the phone moving bricks, orderin hits
Telefonda hareketli tuğlalar, orderin hit
Perfected the game, diamond infested the chain
Oyunu mükemmelleştirdi, elmas zinciri istila etti
Niggas think I change I just wanna watch ’em change
Nijeryalı değiştiğimi düşünüyorum, sadece değişimi izlemek istiyorum
Livin the American dream
Amerikan rüyasını yaşa
Drugs, violence, sex, and loaded magazines
Uyuşturucular, şiddet, cinsiyet ve yüklü dergiler
That’s all I could talk about in these sixteen
Bu on altıda konuşabileceğim tek şey bu.
Cuz that’s all I live, ask Tibs
Cuz, bu benim yaşadığım şey, Tibs’a sor
It is what is, either graveyards or consecutive life bids, shit
Mezarlık ya da ardışık hayat teklifleri nedir, bok


[CHORUS 4X:]
[CHORUS 4X:]
Niggas wanna bang, we could bang
Niggaz patlama istiyor, biz patlama
Niggas wanna slang, we could slang
Nijeryalı argo ister, argo


[Verse 2]
[2]
Niggas wanna bang we could bang out
Nijeryalı patlama yapmak isteriz
Til the clip’s done, or your vital arteries hang out
Klips bitti, ya da hayati arterler takılsın
Ham a cot, Bad Boy, the black Camelot
Ham karyolası, Bad Boy, siyah Camelot
Raise the price and connect the dots
Fiyatı yükseltin ve noktaları birleştirin
Through life’s journies, all I need is a couple of mack mils
Hayatın günlükleri sayesinde tek ihtiyacım olan bir kaç mack
A couple of mils and good attorneys
Birkaç mils ve iyi avukat
Skatin on big blades, goin out in a blaze in my last days
Büyük bıçaklar üzerinde paten, son günlerde bir yangında çıkıyorum
I’ll probably die with a bad drug trade or an overdose
Muhtemelen kötü bir uyuşturucu ticareti veya aşırı doz ile öleceğim
Without tellin my moms, sorry it was close
Annemi anlatmadan, üzgünüm yakındı
My wife and my bitch fightin over my notes
Karım ve benim orospu notlarıma çarpışıyor
All my niggas skied north makin a toast
Bütün zencilerim kuzeyde bir tost yapıyor
Til hell, just gimme bad bitches in Channel
Til cehennem, sadece Kanaldaki kötü sürtükleri bana ver
Connects wit, Chinese cartels and that new SL
Zekayı, Çinli kartelleri ve yeni SL’yi birbirine bağlar.
And the judge that’s gon’ set my bail
Ve kefaleti kefalet


[CHORUS]
[KORO]


[Verse 3]
[3]
I’m on top of this shit, look at the wrists
Bu şeyin üstündeyim, bileklere bakıyorum.
Too much rocks in this shit, aint that a bitch
Bu bokta çok fazla kayalar, o bir orospu
Make hits, til my last breath
Son nefesime kadar isabetler yap
With that nigga, the P U double F
Bu zenci ile, PU çift F
So lay back in the cut motherfucker ‘fore you get shot
Öyleyse kesilmiş orospu çocuğuna geri çekil.
I kill niggas on the spot like a cop
Niggas’ı bir polis gibi öldürüyorum.
I did it all four seasons suites to a cot
Her dört mevsim süiti bir karyola yaptım
Give bitches nothing but breathmints and this cock
Orospular hiçbir şey ama nefes ve bu horoz verin
Call me what, there’s a way to eat
Bana ne diyorsun, yemek için bir yol var.
And all we got is sports, entertainment or the streets
Elimizdeki tek şey spor, eğlence ya da sokaklar.
I’m in deep, think of Citibank when I sleep
Derinlerde yaşıyorum, uyuduğumda Citibank’ı düşün.
Ching, ching like I was from Shaolin
Ching, ben Shaolin’den gibiydim
Brooklyn nigga what you say, keep stylin
Brooklyn nigga ne diyorsun,
My air force ones you couldn’t walk a mile in
Hava kuvvetlerimden birinde bir mil yürüyemezsin
I love politics, narcotics, and violins
Siyaseti, narkotik ve kemanı seviyorum
Bad Boy forever, we move in silence
Sonsuza kadar Kötü Çocuk, sessizce hareket ediyoruz


CHORUS
KORO

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/shyne/bang.html