Shyne - Bad Boys

[Shyne]
[Shyne]
Now tell me who want to fuck with us?
Şimdi kim bizimle sevişmek istiyorsun söyle?
Ashes to ashes, dust to dust
Külleri küllere, toza toz
I bang – and let your fuckin brains hang, snitches
Patladım ve lanet olası beyinlerinin takılmasına izin ver, snitches
Fuck Marla Maple bitches with riches
Zenginlerle Marla Maple orospuları siktir et
who carry 22’s, up in they hosiery
22’leri kim taşıyorlar?
A black teller when my father bust and unloaded me
Babam bust ve beni indirdiğinde siyah bir teller
Think he just finished sniffin a ki, and dippin the D’s
Sanırım bir kepek kokusunu bitirdi ve D’nin dippini
Don’t hate me, hate Nicky Barnes for hittin my moms
Benden nefret etme, annemleri hittin için Nicky Barnes’dan nefret et
Letting the condom pop, nigga I was born in the drop
Prezervatife izin ver, zenci Ben düşüşte doğdum
Coke boil in the pot, shake the Feds
Kola tencerede kaynatın, federalleri sallayın
and bust shots at them street cops
ve onlara sokak polislerini vurdu
Fuck yo’ point is? My point is double fours at your fuckin jaws
Kahretsin sen mi? Benim noktam senin çenesindeki çifte dördü.
Pointed, hollow point shit
Sivri, içi boş nokta bok
Four-point-six, need I say more?
Dört sayı altı, daha fazlasını söylememe gerek var mı?
Or do you get the point bitch? C’mon
Yoksa şu noktayı aldın mı? Hadi


What type of nigga slang and bang in the streets? (Bad Boyz)
Sokaklarda ne tür bir zenci argo ve patlama var? (Bad Boyz)
What type of nigga stay in the Trump for weeks? (Bad Boyz)
Trump’da haftalarca ne tür zenci kalır? (Bad Boyz)
What type of nigga fly Bentley Coupes? (Bad Boyz)
Ne tür zenci Bentley Coupes uçar? (Bad Boyz)
Aim for the sky, cop the shit then shoot ..
Gökyüzüne nişan al, sonra da ateş et.


[Shyne]
[Shyne]
Minks draggin on the floor – bangin on your whore
Köşeler yere sürükleniyor – fahişelerinize çarpıyor
Suckin the croissant just examine it for flaws
Kruvasanı emmek sadece kusurları araştırıyor.
Pour the Cristal on the way to trial, RICO law
Duruşma yolunda Cristal’ı boşaltın, RICO kanunu
got a nigga head hurtin squirtin til they pull the curtain
Perdeyi çekene kadar zenci başını çekti.
Let the money drip dry, hundred dollar bills
Para kuru damla, yüz dolar faturaları olsun
wipe the tears from my eyes, no love
gözyaşlarımdan silme, aşk yok
Fuck y’all niggaz, hope you die a slow death
Kahretsin lanet olsun, umarım yavaş bir ölümle ölürsün
as I coke-test and C. DeLores Tucker protest
kokain testi ve C. DeLores Tucker protestosu gibi
Can’t fuck with you weak rap niggaz, witcha gay raps
Seninle beceriksiz rap zenci, witcha eşcinsel rapleri beceremem
Runnin ’round talkin this and talkin that
Runnin ‘bu konuştu ve konuş
See me in the streets, tried to give me dap
Beni sokaklarda gör, bana dap vermeye çalış.
Andrew Cunanan ass niggaz
Andrew Cunanan kıç niggaz
My two cannons blast niggaz, ass niggaz
Benim iki topum patladı niggaz, kıç niggaz
Got me fucked up in the game, get your shirt stained
Beni oyunda becerdin, gömleğinin lekelenmesini sağla
Keep your five mics nigga, give me the ‘caine
Beş mikrofonunu zenci tut, bana “caine” ver
Do the shit to clean my money dummies, gleamed the wrist out
Para mankenleri temizlemek için bok yap, bilekleri parladım
Cop the pist-al, nigga, talk shit now, uh
Pist et al, zenci, şimdi boktan konuş, uh


What type of nigga slang and bang in the streets? (Bad Boyz)
Sokaklarda ne tür bir zenci argo ve patlama var? (Bad Boyz)
What type of nigga stay in the Trump for weeks? (Bad Boyz)
Trump’da haftalarca ne tür zenci kalır? (Bad Boyz)
What type of nigga fly Bentley Coupes? (Bad Boyz)
Ne tür zenci Bentley Coupes uçar? (Bad Boyz)
Aim for the sky, cop the shit then shoot ..
Gökyüzüne nişan al, sonra da ateş et.


[Shyne]
[Shyne]
Bling bling, it’s a Bad Boy thing
Bling bling, bu Bad Boy olayı
Bullets heat-seekin, streep sweepin, with an evil grin
Kötü sırıttı, mermi sweepin, ısı arayışı
Watch you die, one love, one life, one Shyne
Ölümünü izle, bir aşk, bir hayat, bir Shyne
Y’all niggaz ain’t sayin nothin, like a mime
N’aber, hiçbir şey söylemez, bir mim gibi
Every line, I live it, I write it with a pencil so niggaz die
Her satırda yaşıyorum, bir kalemle yazdım, böylece niggaz ölür
of lead poison if they bite it, hate it but recite it
eğer onlar ısırırsa kurşun zehiri, nefret et ama onu oku
It’s a G thang, me and Puff in St. Bart’s set it off
Bu bir G thang, ben ve Puff St.
Bitches walkin topless with G-strings, menage’
Orospular G-dizeleriyle üstsüz walkin, ‘
Bust shots at your crew, another charge
Ekibinizde büstü çekimleri, başka bir ücret
As the gulf stream fly through the fog
Körfez akıntısı sisin içinden uçarken
Make ya popular
Popüler ol
Pockets filled with more high notes than the opera
Operadan daha yüksek notalarla dolu cepler
Franklins on top of the – Jacksons
Üstünde Franklins – Jacksons
My nigga Ty leave you tired
Zenci Ty’m seni yorgun bırakır
Bad Boy, repsect it or die, coward
Kötü çocuk, tekrarla ya da öl, korkak


What type of nigga slang and bang in the streets? (Bad Boyz)
Sokaklarda ne tür bir zenci argo ve patlama var? (Bad Boyz)
What type of nigga stay in the Trump for weeks? (Bad Boyz)
Trump’da haftalarca ne tür zenci kalır? (Bad Boyz)
What type of nigga fly Bentley Coupes? (Bad Boyz)
Ne tür zenci Bentley Coupes uçar? (Bad Boyz)
Aim for the sky, cop the shit then shoot ..
Gökyüzüne nişan al, sonra da ateş et.


What type of nigga slang and bang in the streets? (Bad Boyz)
Sokaklarda ne tür bir zenci argo ve patlama var? (Bad Boyz)
What type of nigga stay in the Trump for weeks? (Bad Boyz)
Trump’da haftalarca ne tür zenci kalır? (Bad Boyz)
What type of nigga fly Bentley Coupes? (Bad Boyz)
Ne tür zenci Bentley Coupes uçar? (Bad Boyz)
Aim for the sky, cop the shit then shoot ..
Gökyüzüne nişan al, sonra da ateş et.


[Barrington Levy]
[Barrington Levy]
Man a Bad Boy on the corner
Köşedeki kötü çocuk
So move from on here, cause we a dange-rous
Bu yüzden buradan hareket et, çünkü biz bir dansçıyız.
Man a Bad Boy on the corner
Köşedeki kötü çocuk
So move from on here, cause we a dange-rous
Bu yüzden buradan hareket et, çünkü biz bir dansçıyız.


[Barrington skats and shouts to the fade]
[Barrington skats ve solmaya bağırır]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/shyne/badboys.html