Sandler, Adam - Zittly Van Zittles

Well, I had myself a girlfrield
Şey, kendim bir kız arkadaşım vardı.
For almost two whole years
Neredeyse iki yıl boyunca
We had no secrets
Sırlarımız yoktu
We had no fears
Korkmamız yoktu
There was nothing we wouldn’t do
Yapamayacağımız hiçbir şey yoktu.
When we were in the sack
Çuvaldayken
She’d even pop the zit on my back
Sırtıma sırtını bile sokardı


But one night I was out cheating
Ama bir gece hile yaptım
After I drank a few
Birkaç tane içtikten sonra
She caught me red handed
Beni kırmızı yakaladı
And said we’re through
Ve dedim ki geçtik
Now she’s got a new boyfriend
Şimdi yeni bir erkek arkadaşı var.
It nearly gave me a heart attack
Neredeyse bana kalp krizi geçirdi


‘Cuz who’s gonna pop this zit on my back?
Kim bu sırtımı sırtımda patlatacak?
Well I got a pimple and I don’t know why
Peki ben bir sivilce var ve nedenini bilmiyorum
It keeps growing in the same place
Aynı yerde büyümeye devam ediyor
I can’t reach it with my left or right hand
Sol veya sağ elimle ona ulaşamıyorum
I wish it was on my face
Yüzümde olsun isterdim
It’s four days old
Dört günlük
And it hurts so bad
Ve çok acıtıyor
But it’s ready for a squeeze
Ama sıkmak için hazır
Won’t somebody pop it for me please?
Biri benim için pop olmaz mı lütfen?
I’ll give you ten dollars
Sana on dolar vereceğim


If you’re a girl in this lonely world
Bu yalnız dünyada bir kız isen
And you’re looking for a guy
Ve bir adam arıyorsun
I’ll never cheat again, I promise
Bir daha asla hile yapmayacağım, söz veriyorum
That’s no lie
Yalan yok
There’s only one thing I ask of you
Senden istediğim tek bir şey var
Could we name our first child Zak?
İlk çocuğumuza Zak adını verebilir miyiz?
Oh, one more thing
Oh, bir şey daha
Please pop this zit on my back
Lütfen bu zitimi sırtımda bırak


I’m dying here!
Burada ölüyorum!
A pimple ay-hee
Bir sivilce ay-hee
A pop-a-doodly-doo
Bir pop-a-doo-doo
Squirt heedly-hoo
Fışkırtma heedly-hoo


Well I’m sitting alone by the phone
Peki ben telefonla yalnız oturuyorum
And no one seems to call
Ve kimse aramıyor gibi görünüyor
I try to scrape my zit off on the kitchen wall
Mutfak duvarımdaki zitimi kazımayı denerim
Well that don’t work, so I look around
Peki bu işe yaramıyor, bu yüzden etrafa bakıyorum
And find a big shiny thumb-tack
Ve büyük bir parlak başparmak-tack bulmak
Put it on the floor, lay down
Yere koy, uzan
Pop the zit on my back
Sırtımdaki zitimi patlat

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/zittlyvanzittles.html