Sandler, Adam - Welcome My Son

Welcome my son to your very first day
Oğlumun ilk gününe hoş geldin
So proud to be the one who brought you this way
Seni bu şekilde getiren kişi olmaktan gurur duyuyorum.
I love you with all my heart
Seni bütün kalbimle seviyorum
And my love is here to stay
Ve aşkım kalmak için burada
But I can’t help worrying will you eventually smoke weed?
Ama sonunda ot içmeye endişelenmenize yardımcı olamam.


Soon enough you’ll be walking
Yakında yürüyeceksin
You and me hand in hand
Sen ve ben el ele
The silly words you’ll be talkin’
Konuşacağın aptalca kelimeler
Only daddy can understand
Sadece baba anlayabilir
We’ll go out making snowmen
Kardan adam çıkarmaya gideceğiz
Building castles in the sand
Kumda kaleler inşa
And all the time I’m thinking, will this kid end up smoking’ weed?
Ve düşündüğüm her zaman, bu çocuk sigara içmeye mi başlayacak?


But time keeps on going
Ama zaman devam ediyor
And you keep on growin’
Ve büyümeye devam ediyorsun
You’re now six years old
Şimdi altı yaşındasın
You’re getting so good at your spellin’
Yazgana çok yakışıyorsun
But my mind is always dwellin’
Ama aklım her zaman ikamet ediyor
On the fact that you could be the kind of guy
Bir çeşit adamın olabileceğine dair
Who grows up and needs to smoke weed on the couch
Kim büyür ve kanepede ot içmeye ihtiyaç duyar
All the time
Her zaman
All the time
Her zaman


So answer me this while you’re lying in your little bed
Bu yüzden bana küçük yatağında uzanırken cevap ver.
Why must you insist on bein’ such a fuckin’ pothead?
Neden böyle bir lanet olsun diye ısrar etmelisin?
There’s other things in life
Hayatta başka şeyler var
That can make you feel good
Bu seni iyi hissettirebilir
But you just keep on smoking’ your herb
Ama sen sigara içmeye devam et.
You can’t get enough of your precious, precious reefer
Değerli, kıymetli tahliyenizi yeterince alamıyorsunuz
Where you getting all this money
Bütün bu parayı nereden aldın?
To buy so much Hawaiian dope?
Hawai uyuşturucu satın almak için mi?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/welcomemyson.html