Sandler, Adam - Toll Booth Willie

[Car approaches]
[Araba yaklaşımları]
[Toll Booth Willie:] “Welcome to Worchester. Dollar twenty-five please.”
[Toll Booth Willie:] “Worchester’e hoş geldiniz. Dolar yirmi beş lütfen.”
[M1:] “Hey, how ya doin’ Toll Booth Willie?”
[M1:] “Hey, Toll Booth Willie nasıl gidiyor?”
[Toll Booth Willie:] “Good! Thanks fer askin, pop!”
[Toll Booth Willie:] “İyi! Teşekkürler, askin, pop!”
[M1:] “Aww, that’s great, you know, considering yer a fuckin’ idiot!”
[M1:] “Aww, bu harika, bilirsiniz, bilirsiniz, aptal bir aptal düşünün!”
[Pays toll and drives off]
[Ödeme ve çıkışları öder]
[Toll Booth Willie:] “Go fuck yourself you son of a bitch!
[Toll Booth Willie:] “Git kendini orospu çocuğu!
I’ll come right outta the booth and fuckin’ whack ya, you fuckin’ prick!”
Standdan çıkıp, seni öldüreceğim, seni lanet olası!


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[M2:] “Hey, hey, Willie! Hows it going?”
[M2:] “Hey, hey, Willie! Gidiyor mu?”
[Toll Booth Willie:] “Hey, can’t complain, pop. Hows ’bout you?”
[Toll Booth Willie:] “Hey, şikayet edemem, pop. Hows sana mı geliyor?”
[M2:] “Oh, great, great. How much?”
[M2:] “Ah, harika, harika. Ne kadar?”
[Toll Booth Willie:] “The state charges a dollar twenty-five, pop.”
[Toll Booth Willie:] “Devlet bir dolar yirmi beş dolar,”
[M2:] “That’s fine. Now should I give you the money,
[M2:] “Bu iyi. Şimdi sana parayı vermeliyim
or should I shove the quarters directly up your fat ass!?”
ya da mahalleleri doğrudan şişko kıçına sokmalıyım !? “
[Pays toll and drives off]
[Ödeme ve çıkışları öder]
[Toll Booth Willie:] “Why you fuckin’ hard on!
[Toll Booth Willie:] “Neden zorlanıyorsun?
I’ll fucking Carlton Fisk yer fuckin’ head with a Louise-ville fuckin’ slugger!
Carlton Fisk, Louise-ville lanet olası bir sopayla kafasını sokacağım!
Whadya think of that ass fuck!?”
Whadya bu kıçını düşün !? “


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[F1:] “Hi Willie.”
[F1:] “Merhaba Willie.”
[Toll Booth Willie:] “Oh, nice to see ya M’am. Not a bad day, huh?”
[Toll Booth Willie:] “Oh, seni gördüğüme sevindim. Kötü bir gün değil, ha?”
[F1:] “Well, I’m a little lost. Could you help me out?
[F1:] “Eh, biraz kayboldum, bana yardım edebilir misiniz?
I hear your the best with directions.”
Yönlendirmelerle en iyisini duyuyorum. “
[Toll Booth Willie:] “Well I know my way around New England.
[Toll Booth Willie:] “New England’ın etrafında yolumu biliyorum.
I can tell ya that much. So where ya headed?”
O kadarını söyleyebilirim. Peki nereye gittin? “
[F1:] “Well, I was just wondering exactly which is the best way
[F1:] “Eh, sadece en iyi yolun hangisi olduğunu merak ediyordum
to drive up your ass. You know, if you’d tell me,
kıçını sürmek için. Biliyorsan, bana söylersen
I’d appreciate it, you fuckin’ prick.”
Buna minnettarım, seni serseri.
[Drives off]
[Uzaklaşıyor]
[Toll Booth Willie:] “You fuckin’ bitch! Fuck you!
[Toll Booth Willie:] “Seni lanet orospu! Lanet olsun!
You forgot to pay the fuckin’ toll you dirty whore!
Lanet olası fahişe paranı ödemeyi unuttun!
I’ll fuckin’ drop you with a boot to the fuckin’ skull you cum guzzling queen!”
Seni lanet olası kraliçeye bir botla bırakacağım!


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[M3:] “Hey Willie.”
[M3:] “Hey Willie.”
[Toll Booth Willie:] “Hey, how are ya?”
[Toll Booth Willie:] “Hey, nasılsın?”
[M3:] “Here’s a dollar twenty-five, and go fuck yourself.”
[M3:] “İşte bir yirmi beş dolar, ve git kendini becer.”
[Pays toll and drives off]
[Ödeme ve çıkışları öder]
[Toll Booth Willie:] “Dah, you fuckin’ prick!
[Toll Booth Willie:] “Dah, seni serseri!
I hope you choke on a fuckin’ bottle cap, ya fuckin’ son of a fuck!
Umarım lanet olası bir şişe kapağında boğulursundur.
Eat shit! Eat my shit!”
Yemek ye! Benimkini ye!


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[Bishop Nelson:] “Hello Willie. Good to see you.”
[Bishop Nelson:] “Merhaba Willie. Seni gördüğüme sevindim.”
[Toll Booth Willie:] “Ahhh, Bishop Nelson. Nice to see ya.
[Toll Booth Willie:] “Ahhh, Bishop Nelson. Seni görmek güzel.
That was quite a sermon you had the other day.”
Bu, geçen gün yaşadığın bir vaazdı. “
[Bishop Nelson:] “Hey, well I do my best.”
[Bishop Nelson:] “Hey, elimden geleni yapıyorum.”
[Toll Booth Willie:] “Dollar twenty-five, Bishop.”
[Toll Booth Willie:] “Dolar yirmi beş, Bishop.”
[Bishop Nelson:] “Dollar twenty-five,
[Bishop Nelson:] “Dolar yirmi beş,
Willie. Isn’t that the same price your mother charges for a blow job,
Willie. Bu annenin bir darbe işi için aldığı aynı fiyat değil mi?
you piece of dog shit!?”
Seni köpek boku !? “
[Pays toll and drives off]
[Ödeme ve çıkışları öder]
[Toll Booth Willie:] “Ohhh! Have another one, you fuckin’ lush!
[Toll Booth Willie:] “Ohhh! Bir tane daha al, seni sikiş!
It’s not my fault the bartender cut ya off last night ya fuckin’ douche bag!”
Barmen, dün gece seni kestirmek benim suçum değil!


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[M5:] “Hey!”
[M5:] “Hey!”
[Toll Booth Willie:] “Well hey!”
[Toll Booth Willie:] “İyi selam!”
[M5:] “Yeah, do you want the money,
[M5:] “Evet, parayı istiyor musun?
or should I just shove the quarters directly up your fat ass!?”
ya da sadece mahalleleri doğrudan şişko kıçına sokmalıyım !? “
[Pays toll and drives off]
[Ödeme ve çıkışları öder]
[Toll Booth Willie:] “Well, I already heard that one you fuckin’ unoriginal bastard!
[Toll Booth Willie:] “Eh, zaten o bir yabancı piç kurusu olduğunu duydum!
Go suck a corn you fuckin’ piece of repeatin’ shit!”
Git bir mısır em, sen bir parça boktan boktan şey!


[Another car approaches]
[Bir başka araba yaklaşır]
[F2:] “Hi.”
[F2:] “Merhaba.”
[Toll Booth Willie:] “Oh, hi. How are ya?”
[Toll Booth Willie:] “Oh, selam. Nasılsın?”
[F2:] “Fine, thank you. How much is the toll please?”
[F2:] “İyi, teşekkürler. Ücret ne kadar?”
[Toll Booth Willie:]”For you sweetheart, it’s a dollar twenty-five.”
[Toll Booth Willie:] “Senin için sevgilim, bu bir yirmi beş dolar.”
[F2:] “Here ya go.”
[F2:] “İşte gidiniz.”
[Pays toll]
[Ödeme ücreti]
[F2:] “Thank you.”
[F2:] “Teşekkür ederim.”
[Begins to drive off]
[Başlıyor]
[Toll Booth Willie:] “Hey! Hey! Honey! Would you like a receipt with that?”
[Toll Booth Willie:] “Hey! Hey! Tatlım! Bunun için bir makbuz ister misiniz?”
[F2:] “Oh, I almost forgot. Thank you so much.”
[F2:] “Oh, neredeyse unutuyordum. Çok teşekkür ederim.”
[Toll Booth Willie scribbling a receipt for her]
[Toll Booth Willie onun için bir makbuz yazıyor]
[Toll Booth Willie:] “And here ya are.”
[Toll Booth Willie:] “Ve işte buradasın.”
[F2:] “Umm, do you think you could sign it?”
[F2:] “Umm, imzalayabileceğini düşünüyor musun?”
[Toll Booth Willie:] “Oh, uh.. sign it?”
[Toll Booth Willie:] “Ah, ah … imzaladın mı?”
[F2:] “Yeah, sign Toll Booth Willie was here.”
[F2:] “Evet, Toll Booth Willie buradaydı.”
[Toll Booth Willie:] “Ok, sure. Uhh, by the way, what is this for?”
[Toll Booth Willie:] “Tamam, tabi. Uhh, bu arada, bu ne için?”
[Signing receipt]
[İmzalama]
[F2:] “Just so I could have proof for my friends that
[F2:] “Sadece arkadaşlarıma bunun kanıtı olabilir
I met the biggest fuckin’ dip shit with the smallest dick alive.
Yaşadığım en küçük penisle en büyük boktan boktan tanıştım.
You understand.”
Anladın.”
[Drives off]
[Uzaklaşıyor]
[Crumples up paper]
[Kağıtları buruşur]
[Toll Booth Willie:] “Fuck you, you fuckin’ upity bitch!
[Toll Booth Willie:] “Seni sikiş, sen orospu çocuğu!
I’ll fuckin’ fuck you and all your lesbian fish-eating friends in front
Seni ve tüm lezbiyen balık yiyen arkadaşlarını becereceğim.
of your fuckin’ mothers! You’re gonna die, bitch! I’m comin’ outta the booth!”
lanet annelerinizden! Sen öleceksin kaltak! Ben stanttan çıkıyorum! “
[Opens the door and runs out of the booth]
[Kapıyı açar ve kabin dışına çıkar]


[Car screeches and hits him]
[Araba çığlık atıyor ve ona çarpıyor]
[Toll Booth Willie:] “Ooooh! My fuckin’ leg!”
[Toll Booth Willie:] “Ooooh! Lanet bacağım!”
[M6:] “Hey! You ran over Toll Booth Willie!”
[M6:] “Hey! Toll Booth Willie’yi geçtin!”
[M7:] “Oh my God! I was always wondering what it would be like to run over a
[M7:] “Aman Tanrım! Ben her zaman bir şeyin üzerinden koşmanın nasıl olacağını merak ediyorum.
dried up stinky dick licker.”
kokmuş dick licker kadar kurutulur. “
[Toll Booth Willie:] “Why you fuckin’ pricks.
[Toll Booth Willie:] “Neden iğrençsin?
I fuckin’ hear every fuckin’ word yer saying!
Her şeyi duyduğumu duyuyorum!
When this fuckin’ leg heals,
Bu lanet bacak iyileşince,
I’m gonna kick you guys new fuckin’ assholes!
Seni tekmeleyeceğim lanet olası yeni pislikler!


[Everyone cussing eachother out]
[Herkes birbirinden ayrılıyor]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/tollboothwillie.html