Sandler, Adam - The Psychotic Legend Of Uncle Donnie

Holy shit, this boat is sweet uncle donnie.
Kutsal bok, bu tekne tatlı amca donnie.
It must be fast and shit.
Hızlı ve pis olmalı.
This fucking boat’s got more balls then the fuckin celtic’s lockeroom.
Lanet olası teknenin daha çok topu var, o zaman lanet olası celticin kilit odası.
Yeah but it musta cost you like 50 Gs or something.
Evet ama sana 50 Gs ya da bir şeyden hoşlanırsın.
One might think that but guess what? It didn’t cost me jack shit.
Biri bunu düşünebilir ama tahmin et ne oldu? Bana boktan zararı yoktu.
What do you mean?
Ne demek istiyorsun?
I stole it out of a winter storage parking lot.
Bir kış depolama otoparkından çaldım.
No fucking way! You shitten me?
Lanet yol yok! Beni mi kandırdın?
Yeah, paintjob, change of the license and bingo here we are sunny times.
Evet, boya işi, ruhsat değişimi ve bingo burada güneşli günleriz.
Oh yeah, the sun is extra fucking hot, I had to stop drinking or I was gonna pass out.
Evet, güneş çok sıcak, içmeyi bırakmalıydım ya da dışarı çıkacaktım.
I didn’t eat all day, I’m extra fucking buzzed.
Bütün gün yemek yemedim, fazladan bıktım.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/thepsychoticlegendofuncledonnie.html