Sandler, Adam - The Mule Session

My girlfriend left me for a seven foot Indian
Kız arkadaşım beni yedi ayak Hint için terk etti
My grandma hung herself on a tree in the Caribbean
Büyükannem Karayipler’de bir ağaca kendini astı
My sister’s on the dope and my brother always picks his nose
Ablam uyuşturucuda ve kardeşim her zaman burnunu alıyor
And Daddy’s only happy when he’s wearing Mama’s pantyhose, yeah
Babam da Mama’nın külotlu çorap giydiği zaman mutlu olur, evet
I just lost my job to a God damn robot (Good times!)
İşimi bir Tanrı kahrolası robota kaybettim (İyi günler!)
Then my dog got in the freeze box, he ate everything I got
Sonra köpeğim donma kutusuna girdi, elimden gelen herşeyi yedi.


But I’ve got my mule
Ama benim katırım var
He’s a very, very nice mule
O çok çok güzel bir katır
He walks with me home from school
Benimle okuldan eve yürür
Cause he’s a very, very nice mule
Çünkü o çok ama çok güzel bir katır


When he was a baby my mother fed him gruel
Bebekken annem ona yulaf attı
But now he prefers to dine on his own stool
Ama şimdi kendi dışkısında yemek yemeyi tercih ediyor.
He always philosophizes with the rabbis after shul
Her zaman shuldan sonra rabbilerle felsefe yapar
Cause he’s a very, very pious mule
Çünkü o çok, çok dindar bir katır


When he sees a picture of a carrot he has a tendency to druel
Havuç resmini gördüğünde druel eğilimi vardır.
On Halloween he tries to scare me by dressing up as a ghoul
Cadılar Bayramı’nda beni bir ghoul olarak giydirerek korkutmaya çalışır.
He once challenged someone who stole my hat to a duel
Bir keresinde şapkamı düelloya çalan birine meydan okudu
Cause he’s a very, very Old school mule
Çünkü o çok, çok eski bir okul katili


A needle-nosed plier is his favorite tool
Bir iğne burunlu pense onun favori aracıdır
He lifeguards on a volunteer basis and the Rec. Center pool
Cankurtaranları gönüllü olarak ve Rec. Merkez havuzu
When I break down on the side of the road he shows up with unleaded fuel
Yolun kenarından ayrıldığımda kurşunsuz yakıtla çıkıyor.
He’s a devoted fan of Ms. Paula Abdul
Bayan Paula Abdul’ın hayranıydı.


And also approves of the recent makeover of former folkie Jewel
Ve ayrıca eski folkie Jewel’in yakın zamanda yenilenmesini onayladı
[coughing]
[öksürme]
When I told him Halle Berry’s husband cheated he just shook his head and said to himself ‘what a fool’
Halle Berry’nin kocasının aldattığını söylediğimde başını iki yana salladı ve kendine “ne aptal” dedi
Cause he’s a very, very monogamous mule
Çünkü o çok, çok eşli bir katır


[snoring] Porkchop! Wake up, man, the session’s not over!
[horlama] Porkchop! Uyan adamım, seans bitmedi!


After several well-publicized arrests for public urination he now drinks exclusively O’Doul
Kamu idrara çıkma konusundaki birkaç kamuoyunda tutuklandıktan sonra, şimdi o sadece O’Doul’u içiyor
And every year he puts on a presentation at the Boys Club to show kids smoking isn’t cool
Ve her yıl, çocukların sigara içmediğini göstermek için Boys Club’da bir sunum düzenler.
His favorite Elvis song is ‘Don’t be Cruel’, no it’s ‘Hound Dog’
En sevdiği Elvis şarkısı ‘Zalim Olmayın’, hayır ‘Hound Dog’
I was just kidding you
Sadece şaka yapıyordum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/themulesession.html