Sandler, Adam - The Mayor Of Pussytown

Yo it’s 2004 and all you candy asses thinkin ya’ll real pussies
Bu 2004 ve tüm sen piçler seni gerçek pussies olacak
ya’ll ain’t seen shit yet
ya da bok görmeyeceksin
eh yo man let em know
ee yo adam izin ver


Oh yeah, guess who’s back
Oh evet, tahmin et kim döndü
it’s the mother fuckin pussy with the little nutsack
o küçük kurbağa ile anne lanet anne
don’t care about cheddar or the paper chase
çedar veya kağıt takibiyle ilgilenme
i’m a fuckin grown man with zits on my face
Yüzümdeki zits ile yetişkin bir adamım
a straight up chicken shit
düz bir tavuk boku
a pansy ass punk
hercai menekşe eşek serseri
If i’m if i’m guarding your ass it’s an automatic slam dunk
Eğer kıçını koruyorsam, otomatik bir slam dunk
while thugs are at the party bustin all ya’lls asses
haydutlar partide iken hepsi ya’lls eşek bustin
I’m hidin in the corner wonderin where the fuck’s my glasses
Köşedeki wonderinde saklandım.
Can’t afford no rims my
Hiç param yok param yok
my fuckin dick’s so small no bitch can suck it
benim lanet dick çok küçük hiçbir orospu emmek olabilir
I don’t pop 9’s i got weak rhymes
9 yaşım yok, zayıf tekerlemelerim var
back in 9 duce i got pissed on 10 times
9 yaşındayken 10 kere sinirlendim
I roll solo i ain’t got no clue
Yalnızım yok, ipucum yok
i said please don’t hit me more than a cow says moo
lütfen bana ineklerden daha fazla vurma demiştim
afraid of heights i’m a-scared in the dark
yükseklikten korkuyorum karanlıkta korkuyorum
i walk an extra 3 miles to avoid crazy fucks in the park
parkta çılgın sikikleri önlemek için fazladan 3 mil yürüyorum
denied by the bloods, turned down by the crypts
kriptler tarafından reddedildi, kanlar tarafından reddedildi
my fuckin auntie kicked my ass and she got 2 plastic hips
lanet teyzem kıçımı tekmeledi ve 2 tane plastik kalça aldı
when i step to the club feel free to stare me down
Kulübeye adım attığımda beni korkutmaktan çekinme
because I just got re-elected the mayor of pussytown
çünkü yeni seçilen bir belediye başkanı seçildim.


May-or-of-pus-sy-town
May-ya-of-irin-sy-town


When bangers hit the street i stay home and watch tv
Patenler sokağa düştüğünde evde kalıyorum ve televizyon izliyorum
slumped out on the couch so no one can see
hiç kimse göremediğinden kanepeye yığılmış
unless I hear somebody knockin on my door
kapımı çalan birinin sesini duymadığı sürece
then you’ll see me crawlin cross the mother fuckin floor
o zaman bana crawlin anne lanet katını geçerken göreceksin
i’ve been a fuckin coward every day of my life,
hayatımın her günü bir korkak oldum
that’s why I pretend I don’t know everyone’s banging my wife
Bu yüzden herkesin karımı becermediğini sanmıyorum
i won’t sit on the porch, i don’t want no trouble
verandaya oturmayacağım, sorun istemiyorum
i’m more afraid of goin out than the fuckin boy in a bubble
Bir balonun içinde lanet olası çocuğumdan daha çok korkuyorum
when the shit goes down i make a break so fast
bok aşağı gittiğinde çok hızlı bir mola veriyorum
look like a mother fuckin rocket goin past
geçmişte bir anne gibi görünüyorsun
searchin for the sneakiest place to hide
saklanacak en seksi yeri arıyor
straight into the ladies room, ain’t got no pride
Bayanların odasına, gurur yok.
slippin slidin, runnin hidin
Slippin Slidin
you know damn well it’s a scooter i’m ridin
İyi biliyosun bende bir scooter var
oh no here we go, out come the glocks
oh hayır burda gidelim, glocks gel
i take off so fast i pop out my socks
o kadar hızlı çıkarsam çoraplarımı dışarı çıkarırım
you gonna fuck with me, i’ll cry then run
Benimle sikişeceksin, ben ağlarım sonra koş
i called the cops when i got shot with a fuckin squirt gun
Bir lanet tabanca ile vurulduğumda polisleri aradım.


He clams up he shuts down
O ateş ediyor, kapatıyor
His pants he almost shits
Pantolonunu neredeyse boktan
He’ll even look the other way if you grab his grandma’s tits
Büyükannenin göğüslerini yakalarsan başka bir şekilde bakacak.


well I had a little poodle but neighbor’s stoled her
iyi küçük bir kaniş vardı ama komşu onu çaldı
i’d shoot her with an ak but the kick hurts my shoulder
Onu bir ak ile vururum ama tekme ağrımı acıtıyor
i can’t pop no gun and i can’t fist fight
Silah kullanamıyorum ve dövüşemem
hell i’m afraid to take out the fuckin garbage at night
cehennemde lanet çöpü çıkarmaktan korkuyorum
I use the steps in the pool cause i’m terrified to dive
Havuzdaki basamakları kullanıyorum çünkü dalış için çok korktum
don’t fuck with my floaties they’s whats keepin me alive, bitch
yüzdüğümle dalga geçme beni hayatta tutan şeyler, orospu
never drank remy never delt crack
asla içmeyin asla çatlak asla
one time I smoked weed i had a panic attack
bir kez ot içtiğimde panik atak geçirdim
if you’re looking for my dick in the mens locker room
erkek soyunma odasında dickimi arıyorsan
just bring your binoculars with a fuckin super zoom
dürbününü süper yakınlaştırma ile getir
naw i’m just playin i don’t fuckin change in there
naw ben sadece oynayacağım oradaki değişimi beceremiyorum
the one time I did got my bush sprayed off with nair
Bir keresinde benim çalımızın nair ile püskürtülür
but did I stick up for myself no fuckin doubt
ama kendim için saklandım mı hiç şüphem yok
i did what i do best, i broke the fuck out
En iyisini yaptığım şeyi yaptım.
i ain’t lookin at you i ain’t tryin to front
Ben sana bakmıyorum Denemeye çalışmıyorum
it’s aight with me you called my jimmy a cunt
Benimle alay benim jimmy adında bir amcık dedin


freakin sneakin crawlin creepin
freakin sneakin crawlin creepin
when the gangs are bangin i’m in the basement sleepin
çeteler patladığında bodrumda uyurdum
i’m straight from the streets seen trouble in every side
Ben her taraftan sokaklarda sıkıntı görülen dertlerim
when the shit hits the fan i throw on a fuckin disguise
bok fanı vurduğunda bir lanet kılık atıyor


fake nose fake wig fake beard
sahte burun sahte peruk sahte sakal
it all worked pretty good
her şey çok iyi çalıştı
sometimes I just use a map and a funny accent
bazen sadece bir harita ve komik bir aksanı kullanırım
and pretend I got lost in the hood mother fucker
ve kaputun içinde kayboldummuş gibi yaptım.


now all you coward mother fuckers out there
şimdi tüm sen korkak anne pislikler dışarıda
walkin round with your head hangin low
başınızı hango ile yuvarlak sarın
just cause you ate one dick
sadece bir dick yedin neden
just know
Sadece biliyorum
my man the mayor, had to suck off his whole high school
belediye başkanım, lisesinin tamamını emmek zorunda kaldı
case closed
dava kapandı


May-or-of-pus-sy-town
May-ya-of-irin-sy-town

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/themayorofpussytown.html