Sandler, Adam - The Lonesome Kicker

Me, I’m the Lonesome Kicker
Ben, ben Lonesome Kicker’ım
Extra points, field goals at your service
Ekstra puan, hizmetinizde saha hedefleri
One might think it comes with glory
Biri zafer ile geldiğini düşünebilir
You might think different after you listen to my story
Hikayemi dinledikten sonra farklı düşünebilirsin


My helmet is equipped with a tiny face mask
Kaskımda küçük bir yüz maskesi var
What it possibly could protect, I do not know
Neyi koruyabilirdi, bilmiyorum
The other guys on the team
Takımdaki diğer adamlar
Like to make fun of my little shoulder pads
Benim küçük omuz pedlerimle dalga geçmeyi severim
And also like to hide the special shoe
Ayrıca özel ayakkabısını saklamak gibi
I need to kick in the snow
Karda tekmelem gerek


People think it’s so easy
İnsanlar bunun çok kolay olduğunu düşünüyor
To kick a field goal from the 30 yard line
30 yarda çizgisinden bir gol atmak için
They forget to add seven yards for the snap
Çırpıda yedi metre eklemeyi unutuyorlar.
And 10 more ’cause the goal posts are pushed way back
Ve 10 tane daha, çünkü gol direkleri geri adım attı


In 1974, the uprights were right on the goal line
1974’te, dikmeler gol çizgisinde haklıydı.
But some of the players were running into them
Ama bazı oyuncular onlara koşuyordu
And getting hurt
Ve yaralanmak
So screw the kicker
Öyleyse kicker
Who cares about the kicker?
Kicker kimin umurunda?


But I kick that ball
Ama o topa tekme atıyorum
And I pray it goes straight
Ve dua ediyorum düz gider
If it does
Eğer yaparsa
The coach says “Good job, number 8”
Antrenör “İyi iş, 8 numara” diyor
He doesn’t even know my name is
Benim adımı bile bilmiyor.
Andre Kristacovitchlalinski, Jr.
Andre Kristacovitchlalinski, Jr.
But that’s the life I live
Ama yaşadığım hayat bu.
The Lonesome Kicker
Yalnız Kicker


Kickoffs can be so very scary
Kickoffs çok korkutucu olabilir
Especially, if the returner breaks on through
Özellikle, eğer iade eden tarafın üzerinden geçiyorsa
And I’m the only guy on the playing field left to tackle him
Ve ben onunla uğraşmak için oyun alanındaki tek adam benim.
I don’t want to get hurt
İncinmek istemiyorum
So I pretend to tie my shoe
Bu yüzden ayakkabımı bağladım gibi davranıyorum


Once again, I’m ignored by my teammates and all my coaches
Bir kez daha, takım arkadaşlarım ve tüm antrenörlerim tarafından görmezden geldim
“Go back where you came from!”
“Geldiğin yere geri dön!”
Scream 70,000 fans
70.000 hayran çığlık at
Well, I know I could win their love back
Şey, biliyorum aşklarını geri kazanabilirim
By catching a winning touch-down
Kazanan bir dokunuş yakalayarak
But, unfortunately, I was born with these very small hands
Ama maalesef bu çok küçük ellerle doğdum


And I hope that the cameras don’t come in too close
Umarım kameralar çok yakına gelmez
‘Cause they might see the tears in my eyes
Çünkü gözlerimde gözyaşları görebiliyorlar
As I sit on this bench made of cold-hearted wood
Soğuk kalpli ağaçtan yapılmış bu bankta otururken
And the splinters go deep in my thighs
Ve kıymıklar kalçalarımın derinlerine
And the towel boy snickers as he walks by
Ve havlu çocuk tarafından yürürken snickers
The Lonesome Kicker
Yalnız Kicker


Another blocked kick
Başka bir engellenen vuruş
And everybody blames me
Ve herkes beni suçluyor
But it was the Left Guard
Ama Sol Muhafızdı
Who didn’t pick up his man
Kim erkeğini almadı
Oh, why can’t they see…
Oh, neden göremiyorlar ki …


In my home country
Benim ülkemde
I could have been a minor league soccer player
Küçük lig futbol oyuncusu olabilirdim.
But I came to America
Ama ben Amerika’ya geldim.
Seeking fortune and seeking fame
Servet arayan ve şöhret arayan
I didn’t realize that if I shanked one
Ben bir tane çakar edersem farketmedim
And blew the point spread
Ve nokta yayıldı
Some drunk guys would push me into their hibachi
Bazı sarhoş çocuklar beni kendi hibachi’lerine yönlendirirdi
After the game
Oyundan sonra


So I go home at night
Bu yüzden geceleri eve giderim
‘Cause I never get invited
Çünkü asla davet edilmedim
To go drinking with the other guys
Diğer adamlarla içmeye gitmek
And I sit in my chair, and I soak my foot
Ve ben sandalyemde oturuyorum ve ayağımı ıslatırım
As I eat a plate of cold french fries
Bir tabak kızarmış patates kızartması yerken
And my wife’s out with her quote-unquote friend
Ve eşim onun alıntı-arkadaş arkadaşıyla çıktı.
And my son can’t look me in the eyes
Oğlum da gözlerinin içine bakamıyor.
But that’s the life I live
Ama yaşadığım hayat bu.
The Lonesome Kicker
Yalnız Kicker


Kicking for you
Senin için tekme
They took my snow shoe
Kar ayakkabımı aldılar
They’re going for two
İkiye gidiyorlar

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/thelonesomekicker.html