Sandler, Adam - The Beating Of A High School Science Teacher

“And now the severe beating of a high school science teacher.”
“Ve şimdi bir lise fen öğretmeni ciddi dayak.”


[Lecturing]
[Anlatımı]
“Zinc is by far the best element.”
“Çinko uzaktaki en iyi elementtir.”
“I also like plutonium.”
“Ayrıca plütonyum severim.”
“It’s just fun to say.”
“Söylemesi eğlenceli.”
“Plutonium.”
“Plütonyum.”
[Sound of someonee walking towards him]
[Ona doğru yürüyen birinin sesi]
“How’s your plutonium?”
“Plütonyumun nasıl?”
“Good, thank you.”
“İyi, teşekkürler.”


“Excuse me!”
“Affedersiniz!”
“Hello! The office is closed. So, if you wouldn’t mind,.. Sir, what are you doing?”
“Merhaba! Ofis kapalı. Yani, eğer sakıncası olmazsa, efendim, ne yapıyorsunuz?”
“Hey! Get off of me!”
“Hey! Kalk benden!”
[Beating sounds]
[Sesler atıyor]
“You’re breaking the beakers!”
“Sen bardakları kırıyorsun!”
[Beating sounds]
[Sesler atıyor]
“Those are my best goggles!”
“Bunlar benim en iyi gözlüklerim!”
[Beating sounds]
[Sesler atıyor]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/thebeatingofahighschoolscienceteacher.html