Sandler, Adam - Sweat Beatrice

Hanging with my sweet amour
Benim tatlı amour ile asılı
She came out with a lion’s roar
Bir aslanın kükreme ile çıktı
Yelling, “I’m going to the corner store,
Bağırıyor, “Köşedeki dükkana gidiyorum.
Be back at quarter to four”
Dörtte dörtte geri dön “
“Don’t slam your pinkies in the drawer”
“İğnelerinizi çekmeceye çarpma”
She can be like a maiden from the days of yore
Yıllardan beri bir kızlık gibi olabilir.
Hanging out at Studio 54
Studio 54’te dışarı asılı
Break dancing on the slick brick disco floor
Kaygan tuğla disko zemin üzerinde dans kırmak
With Lionel Richie
Lionel Richie ile
Who, by the way, was a Commodore
Bu arada, kim bir Commodore idi
One time she gave mouth-to-mouth to a snaggle tooth boar
Bir keresinde ağız tıkırdayan bir diş domuzu ağzına verdi.
Who couldn’t breat right since the Vietnam War
Vietnam Savaşı’ndan beri kim bıktıramadı?
Then she played Chinese Checkers with Skeletor
Sonra Skeletor ile Çin Daması oynadı
And went camping with Eva Gabor
Ve Eva Gabor ile kampa gitti


She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
And she’s coming home
Ve eve geliyor


I got a picture of her down by the seashore
Deniz kıyısı tarafından ona bir fotoğrafım var.
Wearing a bikini made of purple velour
Mor kadife bir bikini giyiyor
Her hair’s up like Conway Twitty’s pompadour
Saçları Conway Twitty’in pompadour’u gibi
With the smile of Guy LeFleur
Guy LeFleur’un gülüşüyle
She got the ups and downs like an elevator
İnişler ve inişler asansör gibi
But deep inside she’s a marshmellow smore
Ama içeride bataklık kokusu var.
Can bake a cake as big as Jupitor
Jüpitor kadar büyük bir pasta pişirebilir
Either or, Neithor nor
Ne ya da Neithor
She’ll share it with your Labrador
O senin Labrador ile paylaşacak
She can run faster than a blazing meteor
Bir meteor meteordan daha hızlı koşabilir
Loves Winnie the Pooh and his friend Eeyore
Winnie the Pooh’u ve arkadaşı Eeyore’ı seviyor
Can make a pipe out of an apple core
Bir elma çekirdeğinden bir boru yapabilir
That’s a trick she learned from Roberto Parrish
Roberto Parrish’den öğrendiği bir numara.
Down in Ecuador
Ekvador’da
You know why?
Neden biliyormusun?


She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
And she’s coming home
Ve eve geliyor


Well, for sure she opened the door
Evet, kesinlikle kapıyı açtı.
Whipped out a 3-ft fishing lure
3-ft balıkçılık cazibesi
Sexually, that made me insecure
Cinsel olarak, bu beni güvensiz yaptı
Like the time I was a roadie
Ben bir zamanlar yoldaydım
On Elton John’s tour
Elton John’un gezisinde
She said, “Let’s go catch some Piscatore!”
“Hadi biraz Piscatore yakalayalım!” Dedi.
I said, “Beatrice, you don’t eat fish no more.”
“Beatrice, artık balık yemiyorsun” dedim.
She said, “By God, you’re right!”
“Tanrı ile, haklısın!” Dedi.
So we took ourselves a snore
Bu yüzden kendimizi bir horlama aldık
And when we woke up 10 hours later
Ve 10 saat sonra uyandığımızda
We made Love Du Jour
Aşk Du Jour’u yaptık


She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
She’s my sweet Beatrice
O benim tatlı Beatrice’im
And she came home
Ve eve geldi


She likes to clean out the attic every now and then
Şimdi her zaman tavanı temizlemeyi seviyor ve sonra
She’s gonna knit me a brand new golfing bag
Bana yeni bir golf çantası örecek
We gonna watch ourselves a John Wayne movie
Kendimize bir John Wayne filmi izleyeceğiz
Then we gonna free all the doggies at the kennel
Sonra köpek kulübesindeki tüm köpekleri serbest bırakacağız.
She gonna try on my third grade mittens
Üçüncü sınıf eldivenlerimi deneyecek
She’ll keep ’em on even though they’re way too small
Çok küçük olsalar bile onları koruyacak
Well, she ain’t never gonna hurt me
O beni asla incitmeyecek
She ain’t never gonna let me down
Beni asla hayal kırıklığına uğratmayacak
She ain’t never gonna tell nobody
Hiç kimseye söylemeyecek
I’m afraid of birds and spiders
Ben kuşlardan ve örümceklerden korkuyorum


Well, Bea-bea-bea-beatrice
Peki, Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
Bea-bea-bea-beatrice
And she loves Pat Summerall
Ve Pat Summerall’ı seviyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/sweatbeatrice.html