Sandler, Adam - She Comes Home To Me

Though I have been a fool for love
Yine de aşk için bir aptalım
I have finally made my score
Sonunda skorumu yaptım
I got a girl, and I don’t mean to boast
Benim bir kızım var ve övünmek istemiyorum.
But she loves me the most
Ama beni en çok seviyor
Even though she’s a highly paid whore
Yüksek ücretli bir fahişe olsa bile
She’ll give head to a sheep
Bir koyuna baş verecek
She can stuff three cocks in her cheek
Yanağında üç musluk yapabilir
But she comes home to me
Ama o bana eve geliyor
She’ll do the groom and the best man
Damat ve en iyi adamı yapacak
She’ll slap your ass in the back of a van
Bir minibüsün arkasına kıçını tokatlayacak
But she comes home to me
Ama o bana eve geliyor
She could fuck nine guys in a row
Üst üste dokuz erkekle sevişebilirdi
But still have a tenth for me
Ama hala benim için bir onda var
And I’m the only one who gets to kiss them lips
Ve dudaklarını öpecek tek kişi benim.
Unless you pay an extra fifty
Fazla elli para ödemediğin sürece
So mister, don’t you fall in love
Yani bayım, aşık olmuyor musun?
Cause I’m the only cat who doesn’t wear a glove
Çünkü ben bir eldiven takmayan tek kedi benim
Since her heart belongs to me
Kalbi bana ait olduğu için
She has a throat that just won’t quit
Sadece bırakmayacak bir boğaz var.
She can take all of it
Hepsini alabilir
And still have room for your balls
Ve hala topların için yer var
but she shops in the malls for me
ama benim için alışveriş merkezlerinde dükkanlar
She’ll say twelve then call back and say one
Oniki diyecek, sonra geri arayacak ve bir tane söyleyecektir.
But I don’t care I know it’s just work not fun
Ama umrumda değil, biliyorum sadece eğlence değil
When she blows you, Jack
Seni havaya uçurduğunda Jack
Don’t you think she’s not thinking of me
Beni düşünmediğini düşünmüyor musun?
She’ll go down on a yack, lick a horse’s nutsack
Bir yaya geçecek, atın kurdunu yalayacak
But strictly for the cash
Ama kesinlikle nakit için
And it’s only me who doesn’t pay a fee
Ve sadece ücret ödemeyen ben
to watch her put a water bottle in her gash
onu gash içinde bir su şişesi koymak izlemek için
(Put a water bottle in her gash)
(Güğüne bir su şişesi koy)
She’ll let you suck her nips till they’re leakin’
Sızdırıncaya kadar dudaklarını emmene izin verecek
But don’t you dare try to go antique-ing
Ama antika yapmaya gitmeye cesaret etme sakın
Cause she does that with me
Çünkü bunu benimle yapıyor
Her pussy’s sweet as honey
Onun pussy tatlısı tatlı
But when she moans, it’s just for the money
Ama o indiğinde, sadece para için
Unless she’s sittin’ on me
Tabii bunda durmuyorsa
She’ll cram your asshole with a mouse
Senin pislik bir fare ile cram
But she won’t do it in our house
Ama o bizim evimizde yapmayacak
Tough luck, Jack
Zor şans Jack
She knows that don’t fly with me
O benimle uçmadığını biliyor
She might eat your wife’s box
Karının kutusunu yiyebilir.
But she won’t tell ya where you left your socks
Ama çoraplarını nereye bıraktığını söylemez.
She rolled up and down your fat prick
Şişman diken diken dikti.
But it was me who took her to the Meg Ryan flick
Ama onu Meg Ryan fiske götüren bendim.
She’s got a face full of nuts
Fındık dolu bir yüzü var.
And a mouth full of cocks
Ve musluklarla dolu bir ağız
She’s done Seal, Larry King, four New Kids on the Block,
Mühür, Larry King, Blokta Dört Yeni Çocuk Yaptı,
She blew the Winnepeg Jets right after a game
Winnepeg Jets’i bir oyundan hemen sonra havaya uçurdu.
But they never got to know her actual name
Ama gerçek adını asla tanımamışlar.
On your face she will piss
Yüzünde o işemek
On your chest she might poop
Göğsünde kaka yapabilir
But she won’t prepare her famous vegetable soup
Ama onun meşhur sebze çorbasını hazırlamayacak
That’s simply reserved..
Bu sadece saklıdır ..
Oh she’ll bite ya, she’ll spank ya
Ah o seni ısırır, o seni yaladı
But she’ll never thank you for free
Ama sana asla ücretsiz olarak teşekkür etmeyecek
Cause baby… comes home to me.
Çünkü bebeğim … eve geliyor.
Comin’ home!!
Eve geliyor!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/shecomeshometome.html