Sandler, Adam - Pickin’ Daisies

6 What’s the matter honey, are you not feeling well?
6 Sorun nedir tatlım, iyi hissetmiyor musun?
It’s okay, Momma will take care of you
Tamam, anne seninle ilgilenecek
Not really sick, but don’t you know I still say I am
Gerçekten hasta değil ama bilmiyorum, ben hala söylüyorum
Dad just mumbles, “There goes my girlie son acting up again”
Babam sadece mırıldandı, “Güz kızım yine hareket ediyor”
How could you be my kid
Nasıl olur da çocuğum ol
Mom knows I’m faking it
Annem onu ​​numaralandırdığımı biliyor
But she understands what’ll happen if I go
Ama ben gidersem ne olacağını anlıyor
The last four days
Son dört gün
The tough guys have been on a roll
Sert adamlar bir rulodaydılar.
They show him no mercy
Ona merhamet göstermiyorlar.
Plenty of name calling
Bolca isim çağırıyor
And pushing my head in the toilet bowl
Kafamı klozetin içine itmek
They call him a loser
Ona ezik diyorlar
But they won’t get their hands on me today
Ama bugün ellerini üzerlerine almayacaklar.
‘Cuz home with Momma is where I’m gonna stay
‘Momma ile Cuz evi ben burada kalacağım


We’re pickin’ daisies
Biz papatyalar alıyoruz
Who cares about them anyway
Onları kimin umursadığı zaten
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
They’ll all be working for you someday
Hepsi bir gün senin için çalışacaklar.
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
They’re just jealous of you
Onlar sadece kıskanıyorlar
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Next year you’ll go to private school
Gelecek yıl özel okula gideceksin


Can’t play sports or games
Spor veya oyun oynayamam
I’m only really good at reading
Sadece okumada çok iyiyim
He can’t catch a football
Bir futbolu yakalayamaz
Apparently that’s not too cool
Anlaşılan o kadar da havalı değil.
That’s why my nose is usually bleeding
Bu yüzden burnum genellikle kanıyor
Plus they give him fat lips
Artı ona şişman dudaklar veriyorlar.
At this time yesterday, my underwear was over my head
Şu an dün, iç çamaşırım başımın üstündeydi.
But I’ll be safe today, I know ‘cuz Momma said
Ama bugün güvende olacağım, biliyorum ‘cuz Momma


We’re pickin’ daisies
Biz papatyalar alıyoruz
Who really cares what they think
Kim ne düşündüğünü gerçekten umurunda
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
You should talk about it with your shrink
Bunu küçültmekle ilgili olarak konuşmalısın.
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
They’ll all end up in jail
Hepsi hapishanede bitecek
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Marshall’s is having a sale
Marshall’ın bir satışı var.


I know tommorrow it’ll all start up again
Biliyorum yarın yine başlayacak
He’ll be greeted with a head-lock
Bir kafa kilidi ile karşılanacak
And all I can do is sit and pray for the weekend
Ve yapabileceğim tek şey hafta sonu için oturup dua etmek.
But I know when I’m older
Ama daha yaşlı olduğumu biliyorum
I’ll look back and laugh
Geriye bakacağım ve güleceğim
At all those kids who pulled my pants down
Pantolonumu indiren tüm çocuklara
And took that photograph
Ve o fotoğrafı çektim
‘Cuz we’ll be through with kickball
‘Cuz ile tekmeleyeceğiz
We’ll all be weak and slow
Hepimiz zayıf ve yavaş olacağız
But I will be the only one
Ama ben tek olacağım
With a magic place to go
Gitmek için sihirli bir yer


Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
You’re better off in the end
Sonunda daha iyisin
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Who cares, I’ll be your friend
Kimin umurunda senin arkadaşın olacağım
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
You can always count on me
Bana her zaman güvenebilirsin
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
I made you some iced tea
Sana buzlu çay yaptım
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Dasies
Dasies
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Dasies
Dasies
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Dasies
Dasies
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
Dasies
Dasies
Pickin’ daisies
Pickin papatyalar
You are too very handsome, just not in a traditional way
Sen çok çok yakışıklısın, geleneksel bir şekilde değilsin
When I was a kid, we didn’t have video games, we had pinball, but I could learn
Çocukken, video oyunumuz yoktu, langırtımız vardı, ama öğrenebilirdim
Well, they’re just upset that they don’t have earmuffs
Eh, onlar sadece kulaklıkları yok diye üzülüyorlar
You can come to aerobics class with me and wathc, all the ladies love you
Benimle ve wathc ile aerobik sınıfına gelebilirsin, tüm hanımlar seni seviyor
Who needs brand name shirts? Yours is the same thing without a fancy tag
Kimin markalı forma ihtiyacı var? Seninki, süslü bir etiket olmadan aynı şeydir
Why don’t you go to sleep? And when you wake up, then I’ll play you the Eddie Fisher record
Neden uyumaya gitmiyorsun? Ve uyandığında, ben sana Eddie Fisher kaydını çalarım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/pickindaisies.html