Sandler, Adam - Pibb Goes Surfing

You were cruisin along there, Mr. Pibb
Orada çok iyiydin Bay Pibb.


It wasn’t too painful a paddle out here to the big waves as you like to call em, Sonny!
Bu kadar büyük dalgalar için çok büyük bir fırtına değildi, dediğin gibi, büyük dalgalar!


Didn’t look it
Bakmadım


Actually, it was a nice wake-me-up for my laticerace muscles
Aslında laticerace kaslarım için güzel bir uyandırma oldu.


Water’s pretty nice, huh?
Su çok güzel, ha?


Boy, oh boy, the Hawaiin sea’s like a warm cup of java!
Oğlum, oh çocuk, Hawaiin denizi, sıcak bir fincan java gibi!
Temperaturo perfecto as the Africans might say!
Afrikalılar olarak Temperaturo perfecto söyleyebilir!


Yeah, yeah… So listen to me for a sec, when the set comes in, just stay flat on the board, pointed towards the beach. I’ll tell you when to start paddelin, and keep paddelin til the wave grabs you
Evet, evet … Bir saniye için beni dinle, set geldiğinde, tahtada düz dur, sahile doğru işaret et. Paddelin’i ne zaman başlatacağınızı söyleyeyim ve dalgaları yakalayana kadar paddelin tutun


I hear ya! Let Mother Nature do her duty!
Seni duyuyorum! Anne Doğanın görevini yapmasına izin ver!


Right on…
Kesinlikle doğru…


Right now!
Şimdi!


Yeah, right now…
Evet, şimdi …


Yeah!
Evet!


Then when I say stand up, hop up quick like I showed ya and ride
Sonra ayağa kalktığımda, sana gösterdiğim ve bindiğim kadar hızlı atla


Affirmative, captain!
Olumlu, kaptan!


But don’t go too far right, there’s a lot of nasty coral over there
Ama fazla ileri gitme, orada çok merhametli mercan var.


Well here comes a triple overheader right now! Let me tear into that sucker!
İşte şimdi üçlü bir baş üstü geliyor! Bu enayi içine girmeme izin ver!


I dunno, that’s comin awfully steep, Pibb
Bilmiyorum, bu çok dik geliyor, Pibb


No steeper than that tsunami I rode back in 1928 on my grandpappy’s TV tray! Let’s do this!
Tsunamiden daha dik yok, büyükannemin TV tepsisinde 1928’de döndüm! Bunu yapalım!


You’re the boss, Pibb… Start paddelin, now!
Sen patronsun, Pibb … Şimdi paddelin’e başla!


Will do!
Yapacağım!


Paddle! Paddle! Paddle!
Küreklere! Küreklere! Küreklere!


Paddle, paddle, fiddle faddle! I love it!
Kürek, kürek, keman faddle! Onu seviyorum!


Okay, okay, you’re in it, baby! Stand up! Stand up, Pibb!
Tamam, tamam, içerdesin bebeğim! Ayağa kalk! Ayağa kalk Pibb!


I’m standin! I’m standin! Whoo hoo, I’m up!
Ben duruyorum! Ben duruyorum! Whoo hoo, kalktım!


Yeah, man! Way to go Pibb!
Evet dostum! Pibb’e gitme yolu!


I’m speedin along here!
Burada hızlandım!


[different man] Hey, old man, you better pull out before you hit that reef!
[farklı adam] Hey, yaşlı adam, o resife girmeden önce çekilsen iyi olur!


Well, thanks, amigo, but I didn’t come out here for no six second ride!
Teşekkür ederim, amigo, ama altı saniyelik sürüş için buraya gelmedim!


Bail out, Pibb!
Kefaletle Pibb!


Not until I get the tube! Aaaah!!!
Tüpü alana kadar olmaz! Aaaah !!!


[crashing and cracking noises]
[çökme ve sesleri kırma]


[different man from before] Oh, nasty brudda!
[daha önce farklı adam] Oh, iğrenç brudda!


Hang on, Pibb, I’ll be right there! Oh my God, that was sick!
Dayan, Pibb, orada olacağım! Aman Tanrım, bu hasta!
You okay, Mr. Pibb!?
İyi misin Bay Pibb!


Is there a doctor in the house? Oooooh!!!
Evde bir doktor var mı? Oooooh !!!


[another wave hits, more cracking and crashing]
[başka bir dalga vurur, daha çok çatlar ve çöker]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/pibbgoessurfing.html