Sandler, Adam - Mr. Spindel’s Phone Call

[Phone Rings]
[Telefon çalar]
[Mr. Spindel picks it up]
[Bay. Spindel seçer]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Student: Whispering] “Hey Mr. Spindel. How’s algebra class going?”
[Öğrenci: Fısıldayan] “Merhaba Bay Spindel. Cebir sınıfı nasıl gidiyor?”
[Chuckling]
[Chuckling]
[Mr Spindel:] “Whut!?”
[Bay Spindel:] “Whut !?”
[Student: Whispering] “You’re in for a big surprise tommorrow during 5th period!”
[Öğrenci: Fısıldayan] “Yarın 5’inde büyük bir sürprizin içindesin!”
[Chuckling]
[Chuckling]
[Mr Spindel:] “Hey! Who is this!”
[Mr Spindel:] “Hey! Bu kim!”
[Student Hangs up phone]
[Öğrenci telefonu kapatır]


[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Who is this!?”
[Mr Spindel:] “Bu kim !?”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Answer me!”
[Mr Spindel:] “Cevap ver!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Who is this!?”
[Mr Spindel:] “Bu kim !?”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “For God’s sake! Who are you!?”
[Mr Spindel:] “Tanrı aşkına! Kimsin sen !?”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Dial tone]
[Çevir sesi]


[Operator recording playing “If you’d like to make a call…”]
[Operatör kayıt oynatılıyor “Eğer bir arama yapmak istiyorsanız …”]
[Mr Spindel:] “Who is that!?”
[Bay Spindel:] “Kim bu ?!”
[Recording continues]
[Kayıt devam ediyor]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Recording continues]
[Kayıt devam ediyor]
[Mr Spindel:] “Who are you!?”
[Bay Spindel:] “Kimsin sen !?”
[Recording continues]
[Kayıt devam ediyor]
[Mr Spindel:] “Please answer me!”
[Mr Spindel:] “Lütfen bana cevap verin!”
[Silence]
[Sessizlik]


[Bleeping noise]
[Bleeping noise]
[Mr Spindel:] “Oh God! Who is this!?”
[Mr Spindel:] “Aman Tanrım! Bu kim !?”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Please stop it! Why are you doing this!?”
[Mr Spindel:] “Lütfen durun! Bunu neden yapıyorsun?”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “WHY!? WHY!?”
[Mr Spindel:] “NEDEN?” NEDEN ?! “
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Just tell me your name.”
[Mr Spindel:] “Sadece bana adını söyle.”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Please.”
[Bay Spindel:] “Lütfen.”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “I’m gonna hang up!”
[Bay Spindel:] “Asılacağım!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “I’m warning you!”
[Mr Spindel:] “Seni uyarıyorum!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Hullo!”
[Bay Spindel:] “Hullo!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Whoever this is, I’m gonna hang up!”
[Bay Spindel:] “Kim olursa olsun, ben asılacağım!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “That’s it!”
[Bay Spindel:] “İşte bu!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Damn you kids!!”
[Mr Spindel:] “Seni lanet çocuklar!”
[Bleeping]
[Bleeping]
[Mr Spindel:] “Damn you!!”
[Bay Spindel:] “Lanet olsun!”
[Slams down phone]
[Telefonu çarptı]


[Phone rings]
[Telefon çalar]
[Mr. Spindel picks it up]
[Bay. Spindel seçer]
[Mr Spindel:] “Hullo?”
[Bay Spindel:] “Hullo?”
[Ted:] “Yeah, Bill.”
[Ted:] “Evet, Bill.”
[Mr Spindel:] “Oh, TED!”
[Mr Spindel:] “Ah, TED!”
[Ted:] “I’ve been trying to get through to you forever.
[Ted:] “Sana sonsuza kadar ulaşmaya çalışıyorum.
Who have you been talking to?”
Kiminle konuşuyorsun? “
[Mr Spindel:] “I don’t know. So help me God! I don’t know!”
[Bay Spindel:] “Bilmiyorum. Bu yüzden bana yardım edin! Bilmiyorum!”

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/mrspindelsphonecall.html