Sandler, Adam - Listenin’ To The Radio

Where’s my Peggy Sue?
Peggy Sue’m nerede?
I could use a Rosalita
Rosalita kullanabilirdim
If there’s a Long Tall Sally out there
Orada uzun boylu bir Sally varsa
I’m dyin’ to meet her
Onunla tanışmak istiyorum
Why can’t I hear Beth callin’ me?
Beth’in beni aradığını neden duyamıyorum?
Why can’t I be the one to make Sara smile?
Sara’yı gülümseten neden ben olamıyorum?
I wish I was arm in arm with Jean genie
Jean Genie ile kol kola olsaydım
Walkin’ down the aisle
Koridordan aşağı yürür


Oh yeah, all right
Oh evet, tamam


But I got no Mary Jane
Ama benim Mary Jane’im yok
There’s no Sloopy or Dancin’ Queen
Sloopy ya da Dancin Kraliçesi yok
I’m just a fool in the rain
Ben sadece yağmurda bir aptalım
Waitin’ on my Billie Jean
Billie Jean’imde bekle


I want an Angie, a Mandy, a Candy-O
Bir Angie istiyorum, bir Mandy, bir Candy-O
A devil in a dress of blue
Mavi elbiseli bir şeytan
A Rosanna, Diana, a sweet Caroline
Rosanna, Diana, tatlı bir Caroline
I’d even take a Run-Around Sue
Hatta etrafta koşan bir Sue bile alırdım.


Oh yeah, all right
Oh evet, tamam


Well, I never got to scream for a Layla
Şey, bir Layla için asla çığlık alamadım.
I never saw Mary-Anne walkin’ away
Mary-Anne’yi hiç görmedim.
I never danced on the sand with a Rio
Rio ile hiç kumsalda dans etmedim
Or woke up with a Maggie May
Ya da bir Maggie May ile uyandım


I dialed 867-5309
867-5309’u aradım
But there was no Jenny Jenny
Ama Jenny Jenny yoktu.
Oh, why can’t I get myself a brown-eyed girl
Oh, neden kendime kahverengi gözlü bir kız alamıyorum?
When Willie Nelson loved so many?
Willie Nelson bu kadar çok sevdiğinde?


And why does Jack have Diane?
Ve neden Jack’in Diane’i var?
And why does Billy Joe have Bobbie Sue?
Ve Billy Joe’nın neden Bobbie Sue var?
And everybody had Roxanne
Ve herkesin Roxanne’si vardı.
Except you-know-who
Biliyorsun-bilirsin


I want an Angie, a Mandy, a Candy-O
Bir Angie istiyorum, bir Mandy, bir Candy-O
A devil in a dress of blue
Mavi elbiseli bir şeytan
A Rosanna, Diana, a sweet Caroline
Rosanna, Diana, tatlı bir Caroline
I’d even take a Run-Around Sue
Hatta etrafta koşan bir Sue bile alırdım.


Well I’d take any ol’ Suzy Q
Ben de bir “Suzy Q” yı alırdım.
I got no reason to be picky
Seçici olmak için bir sebep yok
She can be a Goody-Goody-Two-Shoes
Bir Goody-Goody-Two-Shoes olabilir
Or she can be my Darling Nikki
Ya da benim sevgilim Nikki olabilir


Oh, Brandy would be such a fine girl
Oh, Brandy iyi bir kız olur
And so would the sweet Judy Blue
Ve çok tatlı Judy Blue
I guess I sound just like that other fella
Sanırım tıpkı diğer erkek arkadaş gibi
‘Cause you know I wish I had Jessie’s girl too
Çünkü biliyorsun Jessie’nin kızını da çok isterdim


Oh yeah, all right
Oh evet, tamam


Well, I’d die for a kiss from Allison
Allison’dan bir öpücük için ölürüm.
Even though I know she’d break my heart
Kalbimi kırdığını bilmeme rağmen
Or give me a Lo-lo-lo-lola
Ya da bana bir Lo-lo-lo-lola ver
Minus the extra part
Ekstra kısmı eksi


I want an Angie, a Mandy, a Candy-O
Bir Angie istiyorum, bir Mandy, bir Candy-O
A devil in a dress of blue
Mavi elbiseli bir şeytan
A Rosanna, Diana, a sweet Caroline
Rosanna, Diana, tatlı bir Caroline
I’d even take a Run-Around Sue
Hatta etrafta koşan bir Sue bile alırdım.


You know I’d even take a Run-Around Sue
Biliyorsun ki, etrafta koşan bir Sue bile alırım.
Well, I’d even take a Run-Around Sue
Şey, ben de bir Run-Around Sue bile alırım.


Oh yeah, all right
Oh evet, tamam

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/listenintotheradio.html