Sandler, Adam - Girl

[Arsenio (Chris Rock):]
[Arsenio (Chris Rock):]
Now don’t leave us hanging with just that.
Şimdi bizi sadece bununla asılı bırakmayın.


[JP:]
[JP:]
Yeah, I hear that, Arsenio.
Evet, bunu duydum Arsenio.
Yo guys, lets kick it!
Hey çocuklar, tekmeleyelim!


[Music starts playing]
[Müzik çalmaya başlar]


[JP:]
[JP:]
Yo now, before we start singing,
Şimdi, şarkı söylemeye başlamadan önce,
You also want to know in addition to writing our own songs,
Ayrıca kendi şarkılarımızı yazmaya ek olarak bilmek istersiniz.
we also do our own choreography.
biz de kendi koreografimizi yaparız.


[JP:]
[JP:]
Girl, I can’t stop thinking of you girl,
Kızım seni düşünmekten alamıyorum.
Y-O-U, spells girl.
Sen, kız büyüler.
Woke up this morning, put on my own clothes,
Bu sabah uyandım, kendi kıyafetlerimi giydim
cause the ladys’ not here, to help us no more.
daha fazla yardım etmemesi için burada değil.
Went down to the store, I got myself some juice,
Dükkana gittim, kendime biraz meyve suyu aldım.
its tasted good and fresh and I love you.
onun tadı güzel ve taze ve seni seviyorum.


[All:]
[Herşey:]
Girl, you are wicked awesome.
Kızım, harikasın.


[DC:]
[DC:]
I buttoned up my own shirt, whew!
Kendi gömleğimi düğmedim, yemin!


[All:]
[Herşey:]
Because, you girl…
Çünkü sen kızım …


[RS:]
[RS:]
Whenever I make my own plane reservations…
Ne zaman kendi uçak rezervasyonlarımı yaparım?


[All:]
[Herşey:]
I think of you girl, cause girl you are wicked awesome!
Seni düşünüyorum kızım, çünkü kötüsün müthişsin!


[AS:]
[GİBİ:]
My name is Donny, and I’m here to say
Benim adım Donny ve ben söylemeye geldim
They call me Donny, cause that’s my name.
Bana Donny derler, çünkü bu benim adım.
Banana’s are good in every way,
Muzlar her yönüyle iyidir.
An apple a day, keeps the doctor away,
Elma yiyen insan doktor yüzü görmez,
Purina Cat Chow –
Purina Cat Chow –


[All:]
[Herşey:]
Chow, chow, chow.
Chow, chow, chow.


[AS:]
[GİBİ:]
If my friends could only see me now,
Eğer arkadaşlarım şimdi beni görebilseydi,
I’m walking, I’m talking, McCauly Caukin,
Ben yürüyorum, konuşuyorum, McCauly Caukin,
Roger Clemmons was called for walking.
Roger Clemmons yürümeye çağrıldı.
Word, Sister!
Word, Rahibe!


[All:]
[Herşey:]
1, 2, Dosey dow, dosey dow.
1, 2, Dosey dow, dosey dow.


[All:]
[Herşey:]
You are… wicked awesome!
Sen harikasın!


[AS:]
[GİBİ:]
Peace.
Barış.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/girl.html